انجام مقاله به زبان انگلیسی

نگارش تحقیق علمی نام کتابی است که نویسندگان آن برای بیش از ۳۰ سال است که تلاش نموده اند تا زبان انگلیسی را برای انجام مقاله به محققین غیر انگلیسی زبان آموزش دهند. این کتاب در ۱۵ سال گذشته جزو برنامه پشتیبانی زبان انگلیسی کالج امپریال لندن بوده است. در این کالج نویسندگان کتاب فوق الذکر با دانشجویان و کارمندان مشغول انجام مقاله و انجام پایان نامه می باشند.

آن چه که این کتاب را از دیگر کتاب های مشابه تمایز می بخشد، حالت اطمینان بخش آن است: شاید احساس کنید که نیازی نباشد که زمان خود را برای بهبود زبان انگلیسی صرف نمایید، اما می دانید که بیشتر آن چه از ادبیات تحقیق که برای سالها مطالعه کرده اید، به زبان انگلیسی بوده است. جهت انجام مقاله و چاپ مقاله در مجله ای معتبر نیازی به یادگیری بیش از آن که اکنون انگلیسی می دانید، ندارید. نویسندگان این کتاب بر این عقیده اند که: انجام مقاله به زبان انگلیسی بسیار آسان تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. از آن جایی که انجام مقاله به زبان انگلیسی بسیار قراردادی است، حجم گرامر و دامنه لغاتی که باید یاد بگیرید، بسیار کم می باشد.

استراتژی که نویسندگان برای یادگیری زبان انگلیسی پیشنهاد می دهند، عملی و سرراست است: با دقت نمونه جملات انگلیسی که می خواهید هنگام انجام مقاله استفاده نمایید را در مقالات چاپ شده بررسی نمایید، ساختار، گرامر و لغاتی که در این نمونه ها وجود دارند را شناسایی نموده و در آن مهارت پیدا کنید، آن گاه می توانید آنها را هنگام انجام مقاله در مقاله خود به کار برید.

این کتاب به ۵ بخش تقسیم شده است که مشابه ساختار مقاله پژوهشی (مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری) می باشد و یک بخش آن به عنوان، چکیده و کلمات کلیدی مقاله اختصاص دارد. هر بخش با توصیفی درباره آن بخش و چگونگی ساختاربندی آن به همراه یک مثال می باشد. تمامی نکات مرتبط با گرامر با جزئیات بیان شده اند و خوانندگان این کتاب می توانند با مثال هایی که در کتاب وجود دارد، آن چه را که یاد گرفته اند، تمرین نمایند. در ادامه می توانید بخش های بعدی کتاب (مقدمه، مواد و روش ها و …) به همراه نمونه مقالات واقعی را مطالعه نمایید.

در انتها، به خوانندگان پیشنهاد می شود که سعی نمایند تا مقاله ای فرضی با تمامی بخش های یک مقاله پژوهشی را بر اساس اطلاعات زمینه ای ارائه شده به رشته تحریر در بیاورند. برای مثال، از خوانندگان خواسته می شود که مقدمه ای بر اساس متن ذیل بنویسند: تصور کنید که که پروژه ای را به انجام رسانده اید که در آن پوششی برای یک دوچرخه طراحی نموده اید. این پوشش می تواند از دوچرخه سوار در برابر جراحت، آلودگی هوا یا بارندگی محافظت کند. شاید شبیه سازی نحوه استفاده آن را در کامپیوتر آماده کرده اید یا سیستم تهویه آن را مدلسازی نموده اید. شاید هم درگیر مسائل ایرودینامیکی یا ساختار پلیمری پوشش بوده اید. نمونه مقاله تحقیق فوق الذکر در کتاب آمده است و پژوهشگران می توانند مقاله خود را با آن مقایسه نمایند.

در مجموع کتاب نگارش تحقیق علمی راهنمایی عملی است که خوانندگان خود می توانند همگام با کتاب به انجام مقاله ای به زبان انگلیسی بپردازند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *