عنوان، چکیده و واژگان کلیدی مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نکاتی برای انتخاب عنوان، چکیده و کلمات کلیدی مقاله

عنوان، چکیده و واژگان کلیدی مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

اغلب، هنگامی که پژوهشگران شروع به انجام مقاله می نمایند، بیشتر اوقات خود را صرف نگارش قسمت های مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری می کنند. برای انتخاب عنوان و نگارش چکیده مقاله کمتر فکر می شود و برای انتخاب کلمات کلیدی حتی بسیار کمتر (شاید هنگام ارسال مقاله به مجله).

این سه عنصر – عنوان، چکیده، واژگان کلیدی – کلید پذیرش در فرایند چاپ مقاله می باشند. مسامحه و سهل انگاری هنگام کار بر روی این سه عنصر مهم باعث می گردد تا به صورت غیر مستقیم زمان و انرژی صرف شده برای پژوهش و فرآیند چاپ مقاله تلف گردد.

می توان گفت که واژگان کلیدی، عنوان و چکیده مانند یک سیستم زنجیره ای عمل می کنند. زمانی که کلمات کلیدی به مخاطبین کمک می کند تا مقاله مورد نظر خود را بیابند و عنوان مقاله مناسب به طور موثری توجه مخاطب را جلب می نماید، تحریک مخاطب برای مطالعه کامل مقاله و استفاده و استناد به آن به چکیده مقاله بستگی دارد. این عملکرد به تنهایی چکیده را به عنوان یک جزء ضروری در ساختار مقاله معرفی می کند.

با این حال، با توجه به این که چکیده می بایست جامع و موجز باشد، تنظیم چکیده مقاله پژوهشی امری خسته کننده می باشد. به این دلیل که مخاطبین مقاله، جزئیات پژوهش را در چکیده ملاحظه می کنند، این امر می تواند برای مطالعه کل مقاله توسط مخاطب به عنوان عاملی بازدارنده محسوب گردد.

عنوان، چکیده و کلمات کلیدی: چرا انتخاب صحیح آنها اینقدر مهم است؟

عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی نقشی کلیدی در پژوهش دارند. بدون آنها بیشتر مقالات مورد مطالعه قرار نمی گیرند و یا حتی توسط مخاطبین علاقمند یافت نمی شوند.

 • بیشتر موتورهای جستجوی الکترونیکی، پایگاه های داده و یا وبسایت های مجلات برای ارائه نتیجه و مقاله مطلوب مخاطب از کلمات به کار رفته در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی استفاده می نمایند. بنابراین این سه عنصر باعث می گردند تا پژوهش شما در جامعه علمی منتشر شده و بدون آنها پژوهشگران نخواهند توانست پژوهش شما را یافته و مورد استناد قرار دهند.
 • اغلب، عنوان و چکیده تنها اجزایی از مقاله می باشند که به صورت رایگان و آنلاین در دسترس مخاطبین می باشند. بنابراین هنگامی که مخاطبین به مقاله شما دست یافتند، با توجه به عنوان و چکیده مقاله شما برای خرید و دانلود مقاله تصمیم گیری می کنند.
 • در نهایت چکیده اولین بخش مقاله شماست که توسط سردبیر و داوران مجله مورد مطالعه قرار می گیرد. در حالی که سردبیران پرمشغله با ملاحظه چکیده، برای ارسال مقاله به داوران مربوطه و یا رد مقاله تصمیم گیری می نمایند، داوران مجله با مطالعه چکیده نسبت به کل مقاله قضاوتی نسبی می کنند.

با توجه به نقش حیاتی این سه عنصر در رسیدن مقاله به دست مخاطبین، مجموعه ای از دستورالعمل ها برای انتخاب عنوان، نگارش چکیده و انتخاب کلمات کلیدی را می توانید در ذیل مطالعه نمایید:

انتخاب عنوان مناسب برای یک مقاله پژوهشی

عنوان مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

وبسایت مجلات و موتورهای جستجو از کلمات عنوان مقاله برای دسته بندی و نمایش مقالات برای مخاطبین علاقمند استفاده می کنند. مخاطبین نیز از عنوان مقاله به عنوان اولین گام تصمیم گیری برای انتخاب و مطالعه مقاله بهره می گیرند. به همین دلیل انتخاب عنوان مناسب برای یک مقاله پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عناوین مناسب مقالات پژوهشی (معمولا با طول ۱۰ تا ۱۲ کلمه) از کلمات توصیفی و عباراتی که به درستی هسته محتوای مقاله را برجسته می کنند، استفاده می نمایند.

در ذیل گام هایی برای نگارش عنوان مقاله با ذکر مثال را ملاحظه می نمایید:

۱- به سوالات “مقاله ام درباره چه چیزیست؟”، “چه روش هایی مورد استفاده قرار گرفتند؟”، “چه چیزی/کسی مورد مطالعه قرار گرفته است؟” و “نتایج چه بودند؟” پاسخ دهید.

 • مقاله ام به بررسی بهبود عملکرد شناختی بیماران زوال عقل توسط پرتو درمانی پرداخته است.
 • این مطالعه یک آزمایش تصادفی بود.
 • در این مقاله ۴۰ نمونه از ۶ شهر ایران مورد مطالعه قرار گرفتند.
 • در بیماران مبتلا به زوال عقل، بهبود عملکرد شناختی توسط پرتو درمانی مشاهده شد.

۲- می توانید از این جواب ها لیستی از کلمات کلیدی مقاله را استخراج نمایید.

 • پرتو درمانی
 • آزمایش تصادفی
 • زوال عقل
 • ۴۰ نمونه
 • ۶ شهر ایران
 • عملکرد شناختی بهبود یافته

۳- با کلمات کلیدی جمله بسازید. این مطالعه آزمایشی تصادفی بود که نقش پرتو درمانی در بهبود عملکرد شناختی ۴۰ بیمار مبتلا به زوال عقل در ۶ شهر ایران را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه بهبود عملکرد شناختی را نشان داد (۳۶ کلمه).

۴- تمامی کلمات غیر ضروری (برای مثال مطالعه، نشان دادن و …) و تکراری را حذف نمایید. این مطالعه آزمایشی تصادفی بود که نقش پرتو درمانی در بهبود عملکرد شناختی ۴۰ بیمار مبتلا به زوال عقل در ۶ شهر ایران را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه بهبود عملکرد شناختی را نشان داد (۲۳ کلمه).

۵- اطلاعات غیر ضروری  را پاک کنید و اطلاعات اصلاح شده را اضافه نمایید. آزمایش تصادفی پرتو درمانی جهت بهبود عملکرد شناختی ۴۰ بیمار مبتلا به زوال عقل در ۶ شهر ایران را مورد بررسی قرار داد (۱۲ کلمه).

 • آزمایش تصادفی پرتو درمانی جهت بهبود عملکرد شناختی ۴۰ بیمار مبتلا به زوال عقل(۱۲ کلمه)
 • (هنگام تمرکز بر یافته ها) پرتو درمانی عملکرد شناختی ۴۰ بیمار مبتلا به زوال عقل را بهبود داد: آزمایش تصادفی (۱۳ کلمه).

نگارش چکیده یک مقاله پژوهشی

چکیده مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

چکیده مقاله مانند یک ابزار بازاریابی عمل می کند. چکیده با خلاصه ای کوتاه و صحیح از کل مقاله به مخاطبین کمک می کند تا تصمیم گیری نمایند که چه مقاله ای ارزش مطالعه دارد. چکیده به چرایی انجام مقاله، اهداف مقاله، چگونگی انجام مقاله و ارائه نتایج اصلی مقاله می پردازد.

انواع چکیده

معمولا طول چکیده ۱۰۰ تا ۳۰۰ کلمه می باشد. چکیده به ۳ نوع تقسیم می گردد: توصیفی، تمام نما و ساختار یافته.

۱- چکیده توصیفی (Descriptive) معمولا در علوم انسانی و علوم اجتماعی کاربرد دارد. این نوع چکیده اطلاعات خاصی در مورد مواد و روش ها و یافته ها ارائه نمی دهد.

۲- چکیده تمام نما (Informative) معمولا در علوم تجربی کاربرد دارد و اطلاعاتی درباره زمینه، اهداف، روش ها، یافته ها و نتایج مقاله ارائه می دهد.

۳- چکیده ساختار یافته (Structured) همان چکیده تمام نماست که اجزای آن (زمینه، اهداف، روش ها، یافته ها و نتایج) توسط یک سری تیتر از هم تفکیک گشته اند و معمولا در علوم پزشکی کاربرد دارد.

در این بخش بر روی نگارش چکیده یک مقاله پژوهشی موجز و تمام نما که در علوم تجربی معمول می باشد تمرکز کرده ایم. شما می توانید برای نگارش مقاله ساختار یافته نیز از همین استراتژی استفاده نمایید، فقط تیترهای موجود در چکیده را طبق دستورالعمل های مجله به کار برید.

۱- پس از این که نگارش کل مقاله را به اتمام رساندید، نگارش چکیده را شروع نمایید.

۲- در ابتدا با انتخاب اهداف / فرضیه ها و نتایج بخش مقدمه و نتیجه گیری به سوالات “قرار است چه مسئله ای را حل کنید؟” و “چه چیزی به شما انگیزه این پژوهش را داده است؟” پاسخ دهید.

۳- سپس با انتخاب جملات و عبارات کلیدی بخش مواد و روش ها به سوال “چگونه به اهداف تحقیق دست یافتید؟” پاسخ دهید.

۴- اکنون با لیست کردن یافته های اصلی بخش یافته های مقاله، یافته اصلی پژوهش اضافه گردد.

۵- در نهایت به سوال “پیامدهای عملی یافته های شما چیست؟” جواب دهید.

۶- جملات و عبارات را در یک پاراگراف با ترتیب مقدمه، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری مرتب نمایید.

۷- مطمئن گردید که این پاراگراف، پاراگرافی مستقل است و شامل موارد ذیل نمی شود:

 • اطلاعاتی که در مقاله وجود ندارند.
 • اشکال و جداول
 • کلمات مخفف
 • ادبیات تحقیق و استناد به یک منبع

۸- حال جملات را به هم وصل کنید.

۹- مطمئن گردید که زمان جملات پاراگراف ماضی ساده است و همچنین جریان اطلاعات پاراگراف را بررسی کنید و سعی نمایید که از ترتیب ذیل پیروی نماید: هدف، روش و طرح استفاده شده، یافته های اصلی، نتیجه گیری و پیامدها.

۱۰- چکیده نهایی را بررسی کنید.

 • اطلاعات موجود در چکیده می بایست نکات اصلی مقاله را در بر داشته باشد.
 • مطابق با دستورالعمل مجله هدف (تعداد کلمات، نوع چکیده و …) باشد.
 • فارغ از خطاهای املایی، دستور زبانی، منطقی و … باشد. این نوع خطاها منجر به رد مقاله توسط سردبیر و داوران مجله می گردد.

انتخاب کلمات کلیدی مقاله

واژگان کلیدی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مجلات، موتورهای جستجو و سرویس های نمایه گذاری با استفاده از کلمات کلیدی، مقالات را دسته بندی می کنند. بنابراین کلمات کلیدی صحیح منجر به نمایه گذاری درست مقاله و دسترسی مخاطبین مدنظر شما به آن می گردد. این امر باعث می گردد تا احتمال مورد استناد قرار گرفتن مقاله شما بیشتر گردد.

در ذیل نکاتی برای انتخاب کلمات کلیدی مقاله را ملاحظه می کنید:

 • کل مقاله خود را مطالعه کنید و کلمات و عباراتی که در متن تکرار گشته اند را لیست نمایید.
 • مطمئن گردید که این لیست شامل همه کلمات و عبارات کلیدی مقاله و تعداد کمی عبارات کلیدی اضافی می شود.
 • انواع کلمات و عبارات مرتبط، اسامی داروها و روش ها گنجانده شود.
 • کلمات و عبارات مخفف معمول (مانند ناجا، سمت و …) گنجانده شوند.
 • حال به لیست کلمات تخصصی و یا نمایه های استاندارد رشته خود (مانند GeoRef, ERIC Thesaurus, PsycInfo, ChemWeb, BIOSIS Search Guide, MeSH Thesaurus) مراجعه نموده و از یکسان بودن کلمات کلیدی با کلمات موجود در این منابع اطمینان حاصل کنید.
 • در نهایت قبل از ارسال مقاله به مجله هدف، کلمات کلیدی خود را در موتورهای جستجو، جستجو کرده و از یکسان بودن نتایج دریافتی با نتایج موردنظر خود مطمئن گردید. این امر به شما کمک می کند تا مشخص کنید که این کلمات کلیدی برای موضوع مقاله شما مناسب می باشند.

جمع بندی

در حالی که انتخاب عنوان، چکیده و کلمات کلیدی مناسب کاری چالش برانگیز محسوب می گردد، اختصاص زمانی برای آن امری انکار ناپذیر می نماید. در واقع این سه بخش کوچک مقاله شما پتانسیل زیادی برای بالا بردن احتمال چاپ مقاله، مطالعه و مورد استناد واقع شدن آن را داراست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *