ترتیب اسامی نویسندگان مقاله پژوهشی

این نوشتار به ترتیب اسامی نویسندگان در مقالاتی می پردازد که دارای چند نویسنده می باشند. ترتیب اسامی نویسندگان در یک مقاله علمی می بایست پس از بررسی و با دقت زیاد معین گردد. قبل از تصمیم گیری برای تعیین ترتیب اسامی نویسندگان نیاز است که درک خوبی از مفهوم نویسنده اول و نویسنده مسئول داشته باشیم.

چه شخصی باید نویسنده اول باشد؟

معمولا نویسنده اول، شخصی است که قابل توجه ترین سهم فکری در پژوهش، طرح تحقیق، تهیه و تحلیل داده های آزمایش و انجام مقاله را دارا می باشد. ارجاع به مقالات توسط نام نویسنده اول مانند کاوه و همکاران نشان دادند که … حاکی از اهمیت نام نویسنده اول مقاله می باشد. لازم به ذکر است که دانشجویان مقطع دکتری می بایست حتما هنگام چاپ مقاله نام خود را به عنوان نویسنده اول قید نمایند.

در بیشتر دانشگاه های سرتاسر دنیا در مقاطع دکتری، برای اخذ مدرک دانشجویان می بایست حداقل یک مقاله به چاپ برسانند که نام آنها به عنوان نویسنده اول قرار گرفته باشد. بنابراین اگر دو دانشجوی دکتری پژوهشی مشترک را به انجام رسانده باشند، ترتیب اسامی نویسندگان محل بحث خواهد بود. برای پژوهشگران دوره پست دکتری و محققین ارشد، ارتقای رتبه علمی و اخذ فاند تحصیلی و یا استخدام، ناگزیر از چاپ مقاله ای هستند که در آن نویسنده اول معرفی گردند. با توجه به مطالب بالا اولین نام در لیست نویسندگان، اهمیت خود را در چاپ مقالات علمی نشان می دهد.

معمولا پس از نویسنده اول، نام نویسندگان بعدی با توجه به میزان مشارکت در پژوهش (با شروع از نویسنده ای که بیشترین سهم در تحقیق را داشته است) در مقاله لیست می گردد. با این حال گاهی اوقات ممکن است، سهم مشارکت نویسندگان در پژوهش، در مقالاتی که دارای چند نویسنده باشند برابر باشد. در چنین مواردی ترتیب نام نویسندگان اهمیتی ندارد و می توانید این امر را به اطلاع سردبیر مجله برسانید. به جهت جلوگیری از اختلاف نظر در محل قرارگیری نام نویسندگان بهتر است که در ابتدای شروع پروژه ترتیب نام نویسندگان مشخص گردد.

نقش نویسنده مسئول مقاله

هنگام ارسال مقاله، مجلات از شما می خواهند تا یک نویسنده را به عنوان نویسنده مسئول معرفی نمایید. نویسنده مسئول، شخصی است که تمامی اطلاعیه های مجله در مورد مقاله ارسال شده، مانند وضعیت مقاله، نظرات داوران و تصمیم نهایی را دریافت می کند. اگر چه معمولا مجلات نقش نویسنده مسئول را صرفا نقشی مدیریتی می دانند، این نقش نشان دهنده ارشدیت می باشد. نویسنده مسئول اغلب رهبر گروه یا پژوهشگر ارشدی است که اطلاعات ارتباطی با او در آینده نزدیک تغییر نمی کند. در مواردی که پژوهشگر اصلی، رهبر گروه باشد، این شخص می تواند به عنوان نویسنده اول و نویسنده مسئول مقاله معرفی گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *