نوشته‌ها

انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انجام مقاله

/
موسسه علمی پژوهشی فخر رازی آمادگی دارد تا در تمامی مراحل انجا…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انجام پایان نامه

/
موسسه علمی پژوهشی فخر رازی آمادگی دارد تا در تمامی مراحل انجا…

نرخ پذیرش مقاله در مجلات پژوهشی

/
بیشتر مجلات از نرخ رد و پذیرش مقاله برای تحلیل تعداد مقالاتی که…
مقاله مروری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نکاتی درباره مقاله مروری

/
ادبیات تحقیق خلاصه ای انتقادی از تمامی پژوهش های چاپ شده در…
فرآیند داوری مجلات--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

فرآیند داوری مجلات

/
فرآیند داوری مجلات، مکانیزمی برای کنترل کیفیت می باشد. فرآیندی…
سازماندهی یادداشت ها--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انجام مقاله (بخش دوم)

/
گام پنجم: یادداشت های خود را سازماندهی کنید. تمامی اطلاعاتی که جمع آ…
غرق شدن در ادبیات تحقیق

نکاتی برای غرق نشدن در ادبیات تحقیق!

/
روبروی استاد نشسته بودم، سکوت در جلسه حکمفرما شده بود. آنقدر خجالت ز…
ISC--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

رشد ۱۳ درصدی ثبت اسناد علمی توسط کشورهای اسلامی

/
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در مورد تعداد مدارک …
باز پس گیری مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

باز پس گیری (withdraw) غیر اخلاقی یک مقاله به دلیل ارسال مجدد به یک مجله با Impact factor بیشتر: مطالعه موردی

/
  مقاله ای توسط موسسه علمی پژوهشی فخر رازی اصلاح شده بود و ن…
Acknowledgments--fakhrerazi.com

نکاتی برای نگارش بخش تقدیر و تشکر مقاله

/
بخش تقدیر و تشکر یک مقاله پژوهشی احتمالا آسان ترین قسمت ان…
اصلاحیه مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نکاتی برای ارسال مجدد مقاله اصلاح شده به مجلات علمی

/
اغلب اوقات، برای چاپ مقاله در یک مجله معتبر می بایست حداقل…