نوشته‌ها

انجام مقاله
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
مخفف--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

اجتناب از شروع جملات با اعداد و کلمات مخفف

/
به عنوان یک نکته نگارشی، بیشتر مجلات علمی به نویسندگان توصیه می کن…
LDD--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

چاپ مقاله توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در مجله برتر دنیا

/
مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری…
رصدخانه مراغه--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

چاپ مقاله نجوم و اختر فیزیک مراغه در مجله تاریخ اسپرینگر

مقاله علمی دکتر سیّد محمّد مظفّری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ن…
چاپ مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

چاپ مقاله در مجلات علمی

/
حرفه پژوهش به ایستادگی و سماجت نیاز دارد و بیشتر پژوهشگران بسیار…
ضریب تاثیر--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

Impact Factor (ضریب تاثیر) و دیگر شاخص های ارزیابی مجلات علمی

/
مواجه قشر آکادمیک با چاپ مقاله در مجلات معتبر انگلیسی زبان و…