نوشته‌ها

انجام مقاله
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
مقاله مروری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

نکاتی درباره مقاله مروری

/
ادبیات تحقیق خلاصه ای انتقادی از تمامی پژوهش های چاپ شده در…
سازماندهی یادداشت ها--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله (بخش دوم)

/
گام پنجم: یادداشت های خود را سازماندهی کنید. تمامی اطلاعاتی که جمع آ…
غرق شدن در ادبیات تحقیق
,

نکاتی برای غرق نشدن در ادبیات تحقیق!

/
روبروی استاد نشسته بودم، سکوت در جلسه حکمفرما شده بود. آنقدر خجالت ز…
ISC--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

رشد ۱۳ درصدی ثبت اسناد علمی توسط کشورهای اسلامی

/
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در مورد تعداد مدارک …
باز پس گیری مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
اصلاحیه مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

نکاتی برای ارسال مجدد مقاله اصلاح شده به مجلات علمی

/
اغلب اوقات، برای چاپ مقاله در یک مجله معتبر می بایست حداقل…
مجلات جعلی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

چگونه از ارسال مقاله به مجلات جعلی اجتناب کنیم!

/
افزایش محبوبیت مجلات Open Access (دسترسی آزاد) باعث گردیده است ت…