نوشته‌ها

انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
,

انجام پایان نامه در جو منفی دانشگاه

/
رضا در سال آخر مقطع دکتری مشغول به تحصیل بود که با جو من…
,

ماراتن فرآیند انجام پایان نامه

/
هنگامی که در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودم، همواره کار بر…
,

سندروم ایمپاستر در مقطع دکتری

/
طی مدت زمانی که در دانشگاه مشغول تدریس بوده ام، بارها با د…
, ,

اگر دوباره وارد مقطع دکتری می شدم!

/
تا پیش از سال 1390، هیچ گاه تصور نمی کردم در مقطع دکتری تحصی…
, ,

مردم دنیا به چه میزان به علم اعتماد دارند؟

/
یک نظرسنجی از 140000 نفر در 140 کشور نشان داد که تقریبا …
,

گام هایی برای اتمام فرآیند انجام پایان نامه

/
"زمانی که نمی توانم حتی به پایان نامه ام نگاه کنم، چطور خ…
, ,

محفاظت از داده های پژوهش

/
در سال 2014 کشور چین اعلام کرد که پژوهشگران چینی می بای…