ارسال بیش از یک مقاله به طور همزمان به یک مجله

با افزایش فشار روانی برای چاپ مقاله، انتخاب مجله صحیح به یکی از مهمترین دغدغه های این روزهای دانشجویان و پژوهشگران جوان تبدیل گشته است. این روزها همواره این سوالات مطرح می شود که آیا بهتر نیست مقالات خود را به صورت همزمان به یک مجله ارسال کرد؟ شاید بهتر باشد این مقالات را به مجلات متفاوتی ارسال کرد؟ کدام انتخاب باعث می گردد تا تعداد مخاطبین و استناد به مقالات بیشینه گردد؟

ابتدا بهتر است چند مورد را روشن کنیم. هنگامی که صحبت از ارسال دو مقاله می شود، پای دو مقاله کاملا متفاوت در میان است. ارسال دوباره یک مقاله، دو مقاله بسیار مشابه یا دو مقاله با داده های ساختگی کاملا خارج از بحث ما هستند.

این نوشتار به دو مقاله با دو تحقیق متفاوت اشاره دارد. ممکن است این مقالات موضوعات نزدیکی به هم داشته باشند. حال سوالی که مطرح می گردد این است که آیا صحیح است چنین مقالاتی را به طور همزمان به یک مجله ارسال کرد یا بهتر است آنها را به دو مجله متفاوت ارسال نمود.

از لحاظ فنی ارسال دو مقاله به یک مجله به طور همزمان کاملا مورد قبول است. در واقع اگر مقالات، موضوعاتی نزدیک به هم داشته و نتایج یک پژوهش بزرگ باشند، ترجیح داده می شود تا آنها در یک مجله چاپ گردند. این امر باعث می گردد تا مخاطبین مقالات شما درک صحیحی از پژوهش شما پیدا کنند.

اگر مقالات دارای موضوعات کاملا متفاوتی باشند، ابتدا می بایست اطمینان حاصل کرد تا موضوعات هر دو مقاله در حیطه مطالعاتی مجله قرار دارند و بدین ترتیب می توان آنها را به آن مجله ارسال کرد. البته در این صورت این مقالات توسط داوران متفاوتی داوری خواهند شد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تاکنون بسیاری از نویسندگان مقالات خود را به طور همزمان به یک مجله ارسال نموده اند و با هیچ مشکلی مواجه نگشته اند.

با این حال نویسندگان درباره ارسال بیش از یک مقاله به طور همزمان به یک مجله اختلاف نظر دارند. برخی از نویسندگان به دلایل ذیل با این امر موافق نیستند:

ارسال دو مقاله به مجلات متفاوت باعث می شود تا نویسنده افراد بیشتری را مخاطب خود قرار دهد. همینطور این امر باعث می گردد تا کار نویسنده به جای تعداد محدودی از افراد – اعضای هیئت تحریریه یک مجله – توسط محدوده گسترده تری از دانشمندان مورد پذیرش قرار گیرد.

این روزها رفتارهای سوء آکادمیک شایع گشته است و بسیاری از افراد سعی می کنند تا مقالات خود را در مجلاتی که اساتید خود جزو هیئت تحریریه آنها هستند، به چاپ برسانند. چاپ مقالات پژوهشگرانی که تازه کار خود را شروع کرده اند، در یک مجله امری شک برانگیز می باشد – حتی اگر در این زمینه بی تقصیر باشند.

برخلاف این دیدگاه، بعضی از نویسندگان بر این باورند که ارسال دو مقاله به یک مجله به طور همزمان امری قابل توجیه است:

بهترین بخش ارسال مقالات به یک مجله این است که دیگر نیازی نیست تا پژوهشگر از بیش از یک استاندارد تبعیت کند. این امر مانع سردرگمی پژوهشگر می گردد و تنها نیاز است تا مقالات را فقط تحت یک قالب ارسال کرد و بدین ترتیب در زمان و انرژی صرفه جویی می شود.

همچنین این امر کمک می کند تا پژوهشگر با ارتباط با سردبیر یک مجله از طریق ارسال چند مقاله متفاوت اعتبار قابل توجهی بدست آورد و با نحوه تعامل با سردبیر آشنا گردد و بدین ترتیب در کارهای بعدی زمان پاسخ مجله به نویسنده کوتاهتر می گردد.

در این نوشتار مزایا و معایب ارسال بیش از یک مقاله به طور همزمان به یک مجله برشمرده شد. برای ارسال بیش از یک مقاله به طور همزمان به یک مجله تمامی این موارد می بایست مورد سنجش قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *