بیان مسئله (بخش دوم)

راهنمای چهار مرحله ای نگارش بیان مسئله

در مرحله اول بیان مسئله، هدف یا شرایط مطلوب وضعیت یا پدیده ذکر شده را توصیف نمایید. این امر باعث می گردد تا درکی از شرایط ایده آل – آن چه که باید باشد، آن چه که مورد انتظار یا مطلوب است – حاصل نمایید.

مرحله دوم بیان مسئله شرایطی را توصیف می کند که در حال حاضر مانع تحقق هدف، وضعیت یا ارزش مرحله اول می گردد. این امر سبب می شود تا درکی از واقعیت یا شرایط کنونی و خلاء بین آن چه که هست و آن چه که باید باشد، حاصل گردد.

مرحله سوم حاصل ترکیب مرحله اول و مرحله دوم با استفاده از واژگانی مانند “اما”، “با این حال”، “متاسفانه” یا “علیرغم” می باشد.

در مرحله چهارم نشان دهید که چگونه در شرایط مرحله دوم امید چندانی به بهبود وضعیت نیست، مگر این که تغییری اتفاق افتد. آنگاه با طرح نتایج راه حل های ممکن، بر روی مزایای پژوهش تاکید نمایید.

در ذیل مثال هایی از بیان مسئله با استفاده از مراحل فوق الذکر را ملاحظه می نمایید:

مثال اول

مرحله اول

دولت کنیا بر این است که تا سال ۲۰۳۰ این کشور را به یک کشور صنعتی تبدیل نماید (استناد). با توجه به این مسئله دولت کنیا بنگاه های خرد و کوچک (MSEs) رشد محور را ترغیب کرده است تا به آرامی به بنگاه های متوسط و بزرگ با قابلیت همکاری در هدف صنعتی شدن تبدیل گردند. چندین سند بالادستی (استناد) نیز که حاوی معیارهای خاصی برای ترغیب و پشتیبانی بنگاه های خرد و کوچک (MSEs) می باشد، تدوین شده است.

مرحله دوم و سوم

علیرغم تلاش های دولت کنیا، رشد کمی در تبدیل بنگاه های خرد به بنگاه های کوچک و حتی رشد کمتری در تبدیل بنگاه های کوچک به بنگاه های متوسط دیده می شود (استناد، استناد به آمار). دولت کنیا رسما اعلام نموده است که بنگاه های متوسط در این کشور وجود ندارند و این بدین معنی است که خلائی بین بنگاه های کوچک و بنگاه های بزرگ وجود دارد (استناد).

مرحله چهارم

تا زمانی که خلاء عدم وجود بنگاه های متوسط وجود داشته باشد، دستیابی به هدف صنعتی شدن دشوار خواهد بود. بنابراین نیاز است تا علت عدم وجود بنگاه های متوسط آن هم علیرغم تلاش های دولت، بررسی گردد.

مثال دوم

مرحله اول

دانشگاه های دولتی جهت کامل نمودن ماموریت خود به نیروی کار با انگیزه نیاز دارند.

مرحله دوم و سوم

با این حال اقدامات انضباطی سختگیرانه و اشکال متنوع آشفتگی وجود دارند که این دانشگاه ها را در رسیدن به اهداف ماموریتی خود ناکام می گذارند. تحقیقات اولیه نشان داده است که کارکنان بخش مدیریت و دیگر کارکنان فاقد انگیزه کافی می باشند.

مرحله چهارم

بدون رویه و بسته های انگیزشی، رسیدن به اهداف ماموریتی دانشگاه های دولتی به تعویق خواهد افتاد. بنابراین بررسی سیستم انگیزشی دانشگاه های دولتی ضرورتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

مثال سوم

مرحله اول

وزارت ورزش و جوانان صندوق توسعه سازمانی برای جوانان و بانوان اختصاص داده است. این صندوق جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی ایجاده شده است (استناد به آمار).  

مرحله دوم و سوم

یکی از کانون های اصلی توجه این وزارتخانه سازگاری است. متاسفانه سازگاری در اختصاص تسهیلات به نسل بعدی متقاضیان مستلزم آگاهی از رویه های پیشین است. قبل از این که هزینه کرد جاری انجام پذیرد، روش مستمر هزینه کرد جاری قادر به تحلیل کافی هزینه های پیشین نخواهد بود.

مرحله چهارم

این روش هزینه مانع از سازگاری شده و باعث می گردد تا تصمیمات به شدت سیاست زده باشند. که این امر به نوبه خود متضمن تحقق اهداف صندوق خواهد بود. ایجاد یک سیستم هزینه کرد آگاهانه به پیاده سازی هر چه بهتر وجه سازگاری وزارتخانه کمک می کند و در عین حال پایش و ارزیابی تسهیلات را نیز بهبود می بخشد.

این مطالعه پیشنهاد می کند تا گزینه هایی برای سیستم هزینه کرد صندوق که بر سازگاری متمرکز هستند مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور، نویسنده تحلیلی از تمامی ذینفعان ارائه داده و از آن جهت پیشنهاد مداخلات سیاسی متناسب استفاده خواهد کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *