اسرار قسمت های مقدمه و مواد و روش ها در فرآیند انجام مقاله

بسیاری از مجلات از پژوهشگران انتظار دارند تا به فرآیند انجام مقاله به صورت سنتی بپردازند (مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری). هر کدام از این قسمت ها هدف مشخصی را دنبال می کنند و در این نوشتار به صورت مختصر، آن چه که می بایست در هر قسمت گنجانده شود، شرح داده می شود.

این نوشتار به نگارش بخش مقدمه و مواد و روش ها می پردازد. نویسندگان مقاله می بایست هر کدام از این قسمت ها را، به عنوان پاسخی به سوالات مشخصی در نظر بگیرند. در این صورت دلایل وجود این قسمت ها توجیه پذیر خواهند بود.

مقدمه

مقدمه به سوال “چرا” پاسخ می دهد. این قسمت را با توصیف مسئله ای که می بایست توسط پژوهش حل شود، شروع نمایید. توضیح دهید که چرا مسئله مدنظر مهم است. همانطور که پیتر مداوار در کتاب توصیه به دانشمندان جوان بیان می کند، مسئله می بایست مبین اهمیت پاسخ باشد – چه این جواب مرتبط با علم به صورت اعم باشد یا پاسخی به یکی از مسائل بشری باشد. پس از آن به صورت موجز و مختصر آن کارهایی که برای پاسخ به مسئله انجام شده است را مرور نمایید – ادبیات تحقیق. نهایتا مطالعه حاضر را با اشاره ره تفاوت های آن با مطالعات پیشین معرفی نمایید.

مواد و روش ها

قسمت مواد و روش ها به سوال “چطور” پاسخ می دهد. در این قسمت وارد جزئیات شوید تا دیگران بتوانند با این جزئیات آزمایش شما را تکرار نمایند. منابع مواد استفاده شده، مدل تجهیزات آزمایشگاه، مقادیر، بازه های زمانی، دلایل و … را در این بخش ذکر نمایید. از همه مقالات انتظار می رود تا نتایجی با قابلیت تولید مجدد را تولید نمایند و به همین دلیل این قسمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروه مداخله را توصیف نمایید و شرح دهید که چگونه توانستید گروه مناسب کنترل را بدست آوردید. در این صورت به مقایسه تان بین دو گروه اعتبار بخشیده اید. همچنین احتمالا این قسمت آسان ترین بخش انجام مقاله است و ایده خوبی است که مقاله خود را با این بخش آغاز نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *