مقاله مروری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نکاتی درباره مقاله مروری

مقاله مروری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

ادبیات تحقیق خلاصه ای انتقادی از تمامی پژوهش های چاپ شده در موضوعی خاص می باشد. بیشتر مقالات پژوهشی دارای بخشی به نام ادبیات تحقیق در قسمت مقدمه هستند. با این حال ادبیات تحقیق می تواند به عنوان مقاله ای مستقل نیز چاپ گردد. در حالی که در هر نوع ادبیات تحقیق – مقاله ای مستقل و یا قسمتی از یک مقاله پژوهشی – مقدمات یکسان می باشند، این نوشتار به ادبیات تحقیق به عنوان یک مقاله می پردازد.

ادبیات تحقیق به همراه مرور سیستماتیک و متاآنالیز در دسته بزرگتری به نام مرور مقالات قرار می گیرند. یک مقاله مروری، مروری اجمالی یا ارزیابی انتقادی ادبیات موجود در یک رشته می باشد که اغلب موضوعات خاص را تحلیل، گرایشات را شناسایی و به ذکر خلاءهای پژوهشی در ادبیات موجود می پردازد.

مقالات مروری معادن طلایی از اطلاعات می باشند که مخاطب را در ایده پردازی درباره وضعیت کنونی یک موضوع پژوهشی خاص و مطالعه مقالات مربوطه یاری می رسانند. چنین مقالاتی برای پژوهشگران مبتدی و دانشمندان پر مشغله جهت به روز ماندن، پیدا نمودن خلاءهای پژوهشی و شناسایی حیطه های جدید پژوهشی، مفید واقع می گردند. ادبیات تحقیق به عنوان یک مقاله مروری دارای ویژگی های است که در ذیل لیست گردیده اند:

  • مقاله ای مستقل است.
  • بر اساس مقالات چاپ شده قبلی می باشد.
  • عدم شمول داده و آزمایش جدید
  • عدم شمول مواد چاپ نشده به هر نوعی .

بهترین روش انجام ادبیات تحقیق کدام است؟

روش های متنوعی برای انجام ادبیات تحقیق وجود دارد. دو روش معمول و پر استفاده را در ذیل ملاحظه می نمایید:

۱- روش ترتیبی: در این روش هر کاری به ترتیب با شروع از اولین اطلاعات در دسترس، توصیف می گردد. معمولا منابع بر اساس تاریخ چاپ آنها مرتب شده و مورد بحث قرار می گیرند. عموما این ساختار هنگامی استفاده می شود که تمرکز بر چگونگی پیشرفت یک ایده یا یک روش شناسی در یک بازه زمانی باشد. برای نمونه ادبیات تحقیقی که بر روی سرطان پوست نوجوانان تمرکز کرده است، به ترتیب با بررسی اولین روش های تشخیص و درمان شروع شده و با شرح مقالات مربوطه به آخرین مدل های درمان می رسد.

۲- روش موضوعی: در این مدل، نویسنده ادبیات موجود را بر اساس زمینه یا مفاهیم نظری مهم برای موضوع تحقیق سازماندهی کرده و مورد بحث قرار می دهد. معمولا این روش قوی تر از روش ترتیبی در نظر گرفته می شود، زیرا چیزی بیشتر از خلاصه سازی صرف هر پژوهش می باشد. این روش دانش موجود در زمینه یک موضوع خاص پژوهشی را با توجه به مسائل مهم خاص مورد تحلیل قرار می دهد، بنابراین توجه مخاطبین را به زوایا و ابعاد جدید پژوهش جلب می نماید. برای مثال، نویسنده ای که درباره سرطان پوست در نوجوانان تحقیق می کند، با استفاده از این روش در تحقیق خود چندین بخش درباره سرطان پوست ملانوم (وخیم ترین نوع سرطان پوست) و سرطان پوست غیر ملانوم، برنزه کردن به عنوان یکی از علل سرطان پوست، آگاهی نوجوانان در مورد سرطان پوست و مدل های درمان را بگنجاند.

هنگامی که مطمئن گردید که از کدام روش برای ادبیات تحقیق استفاده می نمایید، طرح ساختار مقاله مروری شما چندان دشوار نخواهد بود.

ساختار مقاله مروری

معمولا یک مقاله مروری دارای اجزای ذیل می باشد:

مقدمه: همه مقالات مروری دارای مقدمه می باشند که با تهیه اطلاعاتی درباره حیطه پژوهش، ارتباط موضوعات انتخابی و تمرکز بر ادبیات تحقیق مفاهیم حیطه پژوهش را جمع آوری می نماید.

روش ها: بیشتر مقالات مروری دارای بخشی هستند که معیارهای استفاده شده برای انتخاب منابع یا روش های ارائه اطلاعات را توصیف می کند. این امر، درک روش توسط مخاطبین را آسان تر می گرداند.

بدنه مقاله: چگونگی ساختار پاراگراف به مدل به کار رفته در ادبیات تحقیق شما بستگی دارد. بنابراین روش ترتیبی دارای پاراگراف های متفاوتی بر اساس زمان می باشد در حالی که روش موضوعی دارای زیر بخش هایی بر اساس موضوعات مختلف می باشد.

بحث و نتیجه گیری: این بخش نوآوری های مطالعات مهم را خلاصه نموده و سوالاتی که از دل ادبیات تحقیق برخاسته است را مورد بحث قرار می دهد. همچنین در این بخش شما به طور شفاف خلاءهای پژوهشی که در ادبیات تحقیق مشخص گردیده اند و پیشنهادات احتمالی برای کارهای آینده را بیان می کنید.

منابع: از آن جا که مقاله شما کاملا بر اساس منابع اولیه می باشد، لیست منابع یکی از مهم ترین قسمت های مقاله مروری محسوب می گردد. لیست منابع می بایست در صورت لزوم با جزئیات (شماره صفحات و بخش) لحاظ گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *