جمع آوری داده--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

روش تحقیق (بخش دوم)

جمع آوری داده--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

جمع آوری داده ها- تحقیق اولیه

ممکن است داده های کمی از مشاهدات غیر مشارکتی یا سایر اقدامات (مانند طراحی یک آزمایش تجربی) حاصل شده باشند. همچنین، گاهی اوقات داده هایی که از طریق فرایندهای کیفی (مشاهدات شرکت کنندگان، مصاحبه ها) جمع آوری می شوند، کد بندی شده و به مقادیر کیفی تبدیل می گردند. استاد راهنمای تان می تواند اطلاعات بیشتری در مورد این نوع داده ها به شما بدهد، اما در اینجا چند روش رایج جمع آوری داده ها و تعاریف آنها ارائه میشود:

پرسشنامه تکمیل شده توسط شرکت کننده مجموعه ای از سوالات که افراد شرکت کننده به آنها پاسخ می دهند. پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در موضوعات نسبتا ساده و برای به دست آوردن یک نمای کلی از یک مسئله مناسب است. پرسشنامه باید سوالاتی واضح و طرحی ساده داشته باشد و بیش از حد طولانی نباشد.
مصاحبه های ساختار یافته مشابه پرسشنامه ای است که توسط شرکت کننده تکمیل میشود، به استثنای آنکه سؤالات توسط یک مصاحبه کننده  از مصاحبه شونده پرسیده می شود. سؤالات یکسان با شیوه یکسان از همه شرکت کنندگان پرسیده می شود. معمولا در این شیوه جواب ها به صورت گزینه ای  در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرند.
مشاهده ساختار یافته تماشای مردم و ثبت منظم رفتار آنها. قبل از مشاهده، یک برنامه مشاهده تهیه خواهد شد که دقیقا مشخص میکند که محقق باید به دنبال مشاهده چه چیزی باشد و اینکه این مشاهدات چگونه باید ثبت شوند.

اگر یک تحلیل کیفی انجام می دهید، می توانید از برخی اطلاعات اولیه استفاده کنید. این اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق، ثبت مشاهدات شرکت کنندگان، مشاهدات افراد غیر شرکت کننده و یا ترکیبی از این ها جمع آوری می شود. در زیر برخی از روش های جمع آوری داده که می توانید برای پایان نامه خود از آنها استفاده کنید ارائه شده اند:

مصاحبه عمیق شیوه ای برای پرسیدن سوالات است که اجازه می دهد مصاحبه شونده کنترل بیشتری بر مصاحبه داشته باشد. مصاحبه می تواند نیمه ساختار یافته باشد که از مصاحبه برنامه ریزی شده برای داشتن میزانی ازکنترل بر مصاحبه ها استفاده می کند، همچنین امکان انعطاف پذیری در نظر مصاحبه شوندگان را نیز فراهم می کند. مصاحبه می تواند بدون ساختار باشد، در اینجا هدف این است که احساسات مصاحبه شونده را در مورد مسئله مورد بررسی مطالعه کنیم و سبک پرسش بسیار غیررسمی است. همچنین مصاحبه می تواند یک تاریخچه زندگی باشد که مصاحبه کننده سعی میکند در مورد کلیات زندگی یا بخشی از زندگی فرد تحقیق کند.
گروه های متمرکز فرمی از مصاحبه که در آن چندین شرکت کننده وجود دارند و بر پرسش در مورد یک موضوع تعیین شده تأکید میشود. تمرکز بر روی تعامل درون گروهی و برقراری ارتباط بین معانی است. مدير تلاش ميکند که بحث نسبتا آزادانه جریان پیدا کند.
مشاهدات شرکت کنندگان این موردشامل مطالعه افراد در شرایط طبیعی است. پژوهشگر مستقيما در محيط حضور دارد و داده ها را به روش نظام مند جمع آوري مي کند. پژوهشگر رفتار را مشاهده می کند، به مکالمات گوش فرا می دهد و سؤالات خود را مطرح می کند.

زمانی را به بررسی کتاب های عمومی در مورد پژوهش اختصاص . برای هر قسمتی از تحقیق که انجام می دهید، چه بر مبنای تجربی باشد (کیفی یا کیفی) یا چه بر مبنای کتابها، روش آن باید توجیه شود. شما باید در پایان نامه نهایی خود نشان دهید که چگونه به روش های مختلف توجه کرده اید و چرا مواردی را انتخاب یا حذف نموده اید.

نکته: تحقیق باید به شیوه ای منطقی و با رعایت اخلاق انجام شود؛ داده ها باید به شیوه ای منطقی تحلیل و ارائه شوند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که دانشجویان در هنگام انجام پژوهش، خود و یا دیگران را در معرض خطر یا آسیب قرار ندهند. دانشجویان قبل از شروع هر نوع کار میدانی نیاز به دریافت تایید از استاد راهنمای خود دارند.

تحقیق استنتاجی یا استقرایی؟

به طور کلی، پژوهش استقرایی به بررسی نظریه میپردازد و پژوهش استنتاجی تولید کننده نظریه است. افراد اغلب پژوهش استقرایی را به آزمایش ها و یا نظرسنجی های کمی و پژوهش استنتاجی را با مصاحبه های کیفی یا کارهای مردم شناسی مرتبط میدانند. ارتباط بین این نوع پژوهش ها و روش ها پیچیدگی های خود را داراست.- به عنوان مثال، پژوهش های تجربی که برای آزمودن یک نظریه از طریق فرضیه سازی و ایجاد یک طرح آزمایشی طراحی می شوند، می توانند از داده های کمی یا کیفی یا ترکیبی از آنها استفاده کنند. اگر تحقیق شما با تئوری آغاز می شود و مبتنی بر فرضیه هایی است که آزمایش می کنید (به عنوان مثال پس زمینه طبقه اجتماعی و محرومیت اجتماعی یا امتیازاتی که ممکن است بر روی پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارند)، در کل،  میتوان گفت که تحقیق شما استقرایی است. با این وجود پژوهش های زیادی عناصر استقرایی و القایی را ترکیب می کنند.

 همه چیز درباره پروپوزال

پروپوزال--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

پروپوزال بخش لاینفک و ضروری پایان نامه می باشد. در ابتدای انجام پایان نامه باید به وضوح موارد زیر را مشخص کنید:

 • سوال اصلی تحقیق.
 • طرح پیشنهادی شما برای بررسی:
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • انواع و منابع اطلاعاتی مورد نیاز.
 • نحوه دسترسی شما به منابع اطلاعاتی.
 • نتیجه پیشنهادی تحقیق (در این مورد پایان نامه).
 • یک برنامه زمانبندی برای انجام همه این موارد.

شما و استاد راهنمای تان در مورد طرح بحث نموده و تصمیم گیری نمایید که آیا تحقیق قابل انجام است یا خیر. دانشگاه ممکن است از شما بخواهد گزارشی تهیه کنید که پروپوزال شما را مشخص می کند.  ممکن است لازم باشد افراد دیگری به طرح نگاهی بیاندازند تا مطمئن شوند که آیا مسائل اخلاقی وجود دارد که بر روی تحقیقات شما تأثیر بگذارد.

جمع بندی

 • کمی یا کیفی؟ یک رویکرد کمی بدین معنی است که شما نیاز به مجموعه داده هایی مهم و همچنین درج جداول و آمار در نسخه نهایی پایان نامه خود دارید. این اطلاعات از منابع مختلفی به دست آیند – به یاد داشته باشید که حتما آنها را بیان نمایید! یک رویکرد کیفی میتواند به معنای انجام مصاحبه یا گروه های متمرکز یا مشاهده رفتاری باشد. از خودتان بپرسید که آیا آماده انجام این کار هستید، و درمورد بهترین راه گرفتن پاسخ هایی که میخواهید از مردم بگیرید فکر کنید. آیا مردم را در خیابان متوقف می کنید؟ مصاحبه تلفنی انجام می‍دهید؟ آیا فرم های بررسی را ارسال می کنید و امیدوار می مانید که مردم آنها را بازگردانند؟ آیا شما یک ناظر شرکت کننده یا غیرشرکت کننده خواهید بود؟
 • استقرایی یا استنتاجی؟ تحقیق استقرایی بررسی نظریه ای است که اغلب با مجموعه داده ها، نظرسنجی ها یا تحلیل های کمی ارتباط دارد. تحقیق استنتاجی  ایجاد کننده نظریه است و اغلب با مصاحبه های کیفی مرتبط است.
 • تجربی یا نظری؟ یک پژوهش تجربی شامل تجزیه و تحلیل دقیق آمار یا برخی از انواع تحقیق کیفی می باشد. در مطالعه نظری پژوهشگربا انواع دیگری از چالش ها مواجه می شود و ممکن است ناچار به در نظر گرفتن مقایسه نظریه ها با توجه به کاربرد آن باشد.
 • هنگامی که روش خود را انتخاب کردید، می توانید یک پروپوزال بنویسید، که نشان میدهد با چه روشی قرار است پروژه را انجام دهید.
 • حال نیم نگاهی به روش های تحقیقاتی که مطالعه کرده اید بیاندازید. سوای انطباق پژوهش با احساستان نسبت به واقعیت عینی/ذهنی، مهم است که اطمینان حاصل کنید که روش انتخابی شما با سوالی که به دنبال جواب برای آن هستید مطابقت دارد.
 • برای پاسخ به سوال پژوهش و آزمودن فرضیه خود به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارید؟ چگونه می توانید داده ها را به بهترین نحو جمع آوری کنید؟
 • باز هم زمانبندی و امکان انجام مراحل را در نظر بگیرید. توانایی مدیریت زمان تان مستقیما به توانایی شما برای کنترل مرزهای مطالعه تان بستگی دارد.
 • اکنون که به اینجا رسیده اید، سعی کنید تا نوشتن پروپوزال خود را تا آنجا که می توانید پیش ببرید. مشخص کنید پروپوزال در کدام قسمت ها نیاز به کار بیشتر دارد و در کدام بخش ها به حداکثر تلاش شما نیاز است. ترسیم یک مسیر کلی از پژوهش می تواند مفید باشد، بدین ترتیب مشخص می گردد که چه اقداماتی را به چه ترتیبی باید انجام دهید. سئوال های پژوهش تان بصورت نمودار نمایید و اطمینان حاصل کنید که برنامه های شما برای جمع آوری داده ها واقعا به سوال تحقیق پاسخ می دهد و در عین حال از مشکلات اخلاقی اجتناب می کند.

در این مرحله باید با خودتان بی رحم باشید و سوالات ذیل را مطرح نمایید. پژوهش شما چقدر قابل اعتماد است؟ موارد تهدید کننده پژوهش مشخص شده اند ؟ تعدادی از سوالات “چه میشود اگر …” را نیز امتحان کنید.

 • نکته مهم: هر روشی را که انتخاب کنید، باید توجیهی برای تناسب آن با موضوع و سوال پژوهش خود داشته باشید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *