روش شناسی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

روش تحقیق

روش شناسی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

این نوشتار انواع روش های انجام پایان نامه و انجام مقاله را مورد بحث قرار می‌دهد. بررسی انواع روش تحقیق به این دلیل اهمیت دارد که روشی که توسط آن به سوال تحقیق خود پاسخ می دهید تاثیر زیادی بر نحوه تدوین پایان نامه و مقاله شما خواهد داشت. در این متن ادبیات تحقیق، مطالعات موردی و اهمیت پژوهش اولیه مورد بررسی قرار می گیرد و توصیه هایی در مورد استفاده از داده های تحقیق ارائه می گردد. اگر به آمار علاقه ای ندارید، می بایست ارتباط بالقوه یک روش کمّی با موضوع پژوهش را در نظر داشته باشید. به همین ترتیب، به یاد داشته باشید که ممکن است تحلیل کیفی به داده های با ارزشی ختم شود. در ادامه این نوشتار استفاده از داده های کمّی و کیفی مورد بحث قرار گرفته است.

چه روشی را باید انتخاب کنیم – کیفی یا کمّی؟

روش ، طراحی و سوال تحقیق، همه به هم متصل هستند. “روش” به معنای چیزی بیشتر از نوع داده هایی است که استفاده می کنید – روش به دید کلی شما نسبت به پژوهش و نوع ادعاهایی که برای مطالعه خود مطرح می کنید، اشاره دارد. پایان نامه ها می توانند بر اساس داده های کمی یا بر اساس داده های کیفی و یا ترکیبی از هر دو باشند. انتخاب این امر به ترجیحات و توانایی های شما و تناسب روش با موضوع پایان نامه یا مقاله بستگی دارد. همچنین باید بتوانید دلیل استفاده از چنین داده هایی را ارائه کنید. داده های کمّی هنگامی مفید هستند که می خواهید کشف کنید انواع خاصی از رفتار، مثلا استفاده از مواد مخدر برای یک گروه سنی خاص، چقدر رایج می باشد. داده های کیفی زمانی بسیار مفید هستند که می خواهید بدانید چرا افراد درگیر چنین رفتارهایی می شوند.

اگر بخواهید در مورد گرایش های اجتماعی یا اثرات قابل اندازه گیری سیاست های خاصی تحقیق کنید.

در این صورت، احتمالا قصد دارید از مجموعه داده های بزرگی استفاده کنید و تحلیل داده های کمی را انجام دهید، در این صورت شما یک روش واقع گرایانه نسبت به موضوع مورد مطالعه را اتخاذ خواهید کرد. معمولا پایان نامه های کمّی به حد پایینی محدوده حجم قابل قبول پایان نامه نزدیک تر هستند (به عنوان مثال اگر حجم پایان نامه ۵۰۰۰-۸۰۰۰ کلمه باشد، پایان نامه های مبتنی بر تحلیل کمّی معمولا نزدیک به ۵۰۰۰ کلمه هستند). آنها همچنین شامل جداول و ارقام مربوط به یافته های مهم شما خواهند بود. به یاد داشته باشید که در انتخاب عنوان اشکال و جداول دقت کافی را داشته باشید و آنها حتما می بایست برچسب گذاری شوند و همچنین منابع داده های شما باید قید شوند.

اگر بخواهید دیدگاه های مردم را در مورد یک مسئله ثبت کرده و “صدای” آنها را بازتاب دهید.

در این صورت، شما احتمالا مایل به استفاده از اطلاعات کیفی هستید و ممکن است بخواهید یک روش واقع گرایانه، پدیدارشناسانه و یا یک روش ساختارگرایانه را در مورد موضوع در پیش بگیرید. معمولا پایان نامه های کیفی در بر دارنده مواد توصیفی، شامل مصاحبه ها، گفتگوها، اسناد و یا یادداشت های میدانی هستند، بنابراین معمولاً نزدیک به حد بالایی محدوده حجم قابل قبول پایان نامه (مثلا ۸۰۰۰ کلمه) هستند. روش های مناسب برای پایان نامه می توانند شامل تحلیل محتوا، مطالعه ای مردم شناسی، یا مصاحبه های کیفی در مقیاس کوچک باشند.

انتخاب تجزیه و تحلیل کیفی یا کمّی به موارد ذیل بستگی دارد:

  • رویکرد فلسفی مورد نظر شما (واقع گرایانه، پدیدارشناختی یا ساختارگرایانه).
  • مهارت ها و توانایی های شما در مورد روش جمع آوری داده ها (در صورت نیاز) و تحلیل آنها.
  • موضوع یا مواردی که به آنها علاقه مندید.
  • چگونگی قالب بندی سوالات پژوهشی خود

آیا می توان روش های کمّی و کیفی را ترکیب کرد؟

ترکیب داده ها و تحلیل های کیفی و کمّی به شیوه های گوناگونی امکان پذیر است. در اینجا دو نمونه ارائه می شود.

  • اگر به تحلیل کمی علاقمند بوده و به دنبال گرایش های اجتماعی یا مفاهیم سیاسی باشید، تمایل خواهید داشت یک یا چند مصاحبه انجام دهید که و اهمیت این گرایش ها برای مردم یا چگونگی تجربه رویدادها توسط افراد خاص را ثبت نمایید. بعد از تحلیل کمّی، شما باید فصل یا بخشی را به ارائه داده های کیفی جمع آوری شده مربوطه اختصاص دهید. در فصل بحث و نتیجه گیری برای شناخت الگوها در تحلیل های کمی می توانید از داده های کیفی استفاده کنید.
  • اگر به انجام یک مطالعه موردی در خصوص یک فرایند علاقه داشته و متمرکز بر روی یک موضوع خاص باشید – موردی که به دنبال آن هستید-، آنگاه می توانید از روش مثلثی استفاده کنید. داده ها را به روش های مختلف جمع آوری کنید، بعضی از این داده ها ممکن است کمّی باشند. داده ها را تحلیل کرده و نشان دهید چگونه هر بخش از تحلیل به تصویر کلی از آنچه در حال وقوع است کمک می کند.

استاد راهنمای شما می تواند در زمینه روش تحقیق نمونه های مفصلی از این موارد یا سایر شیوه های ترکیب روش ها به شما ارائه دهد.

آیا پایان نامه میتواند تماما مبتنی بر ادبیات تحقیق باشد؟

ادبیات تحقیق--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

بله، اگر تصمیم گرفته اید که یک پایان نامه نظری اولیه ارائه دهید، تقریبا شکی نیست که پایان نامه شما کاملا مبتنی بر ادبیات تحقیق خواهد بود.آنگاه احتمالا روش تحلیل نظری شما از این قرار خواهد بود: انتخاب و تحلیل مواد نظری و توصیفی با مقایسه نظریه ها از لحاظ کاربرد پذیری.

“چه مفاهیم یا نظریه های خاصی میتوانند برای شناخت الگوهای خاص رفتاری مفید باشند؟” “مفهوم نژادپرستی سازمانی چقدر مفید است؟” “آیا بیطرفی در رسانه ها ممکن است؟” “نظریه خرده فرهنگ برای درک جوامع مجازی، چقدر مفید است؟” در اینجا، کشف چیزی درباره دنیای اجتماعی ، به عنوان مثال جوامع مجازی و قضاوت درباره ارزش مفاهیم یا نظریه های کلیدی جهت درک این جهان، مطرح نیست بلکه بیان روش تحقیق و نحوه به کار بردن روشهای متفاوت با توجه به نیاز پژوهش مورد تاکید است.

تحقیقات کتابخانه ای یا نظری لزوما نسبت به پژوهش های تجربی”ساده تر” نیستند، در واقع، گاهی اوقات کاملا دشوارتر نیز می باشند. به یاد داشته باشید که تحقیقات نظری، مانند مطالعات مبتنی بر داده ها، نیازمند بیان طرح پژوهش در ابتدا می باشند.

اگر مشغول نگارش پایان نامه ای تجربی باشید، این پایان نامه هنوز می تواند کاملا مبتنی بر ادبیات پژوهش باشد. اگر تصمیم به نگارش پایان نامه ای برای مرور یک حوزه مطالعاتی داشته باشید، بررسی ادبیات تحقیق در این زمینه چه چیزی در مورد x به ما می گوید؟ در حالی که تمامی پایان نامه ها شامل ادبیات تحقیق هستند، ممکن است پایان نامه ای ارائه شود که کاملا مبتنی بر ادبیات پژوهش باشد. اگر قرار است این کار انجام شود، می بایست ادبیات تحقیق از زاویه ای صریح بررسی و برخی از موضوعات برای بررسی مجزا شناسایی گردند. برای مثال ممکن است شما تحقیقات تجربی را در زمینه موضوع پژوهش در کشورها یا دوره های زمانی مختلف جستجو کنید.

تحقیق موردی چیست؟

متداول ترین نوع پایان نامه، براساس مطالعه موردی نگارش می یابد. در اینجا یک جامعه ، سازمان یا مجموعه ای از اسناد خاص مورد توجه قرار می گیرد. علت جذابیت این نوع پایان نامه این است که از کنجکاوی تجربی و عملی پیروی می کند. پایان نامه مبتنی بر مطالعه موردی شما را قادر می سازد بر روی یک مثال خاص تمرکز کنید. چالش بزرگ پایان نامه های مبتنی بر مطالعه موردی، ربط بین پژوهش اولیه و موضوعات نظری وتجربی ادبیات پژوهش موجود است.

تحقیق تجربی چیست؟

اکثر پایان نامه ها نیازمند تحقیقات اولیه یا ثانویه هستند. به عبارت دیگر، شما معمولا باید داده هایی را تحلیل کنید که یا خود جمع آوری کرده اید یا در حال حاضر موجود هستند. دلیل این امر آن است که سوالات پایان نامه ها معمولا به صورت زیر هستند: آیا x در حال رخ دادن است؟ آیا x در حال تغییر است؟ چرا x درحال رخ دادن است ؟ چرا x در حال تغییر کردن است؟ این سؤالات نیاز به تحلیل اولیه یا ثانویه داده ها دارند.

تحلیل ثانویه چیست؟

تحلیل ثانویه زمانی رخ می دهد که داده هایی را تحلیل می‌کنید که توسط دیگر محققین جمع آوری شده است. این تحلیل به پژوهشگر اجازه می دهد که موضوع مورد علاقه خود را بدون نیاز به انجام روند جمع آوری داده ها انجام دهد. مشکل استفاده از روش های میدانی در پایان نامه ها این است که بسیار زمانبر (این امر در ترم آخر می‌تواند ترسناک باشد) و احتمالا منابع مالی نیز محدود می باشند. بنابراین شما می توانید با استفاده از تحقیق ثانویه، تحلیل داده های موجود را انتخاب کنید.

روش تحقیق (بخش دوم)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *