اشکال و جداول--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

استناد به اشکال و جداول در مقاله پژوهشی

اشکال و جداول--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

اشکال و جداول از مهم ترین اجزاء مقاله های پژوهشی هستند، اما فقط جزئی از مقاله می باشند. شما می توانید مقاله ای چاپ کنید که هیچ شکل یا جدولی نداشته باشد ولی نمی توانید فقط اشکال و جداول را به چاپ برسانید و اگر مقاله ای حاوی شکل یا جدولی باشد می بایست به آن استناد نمایید.

اگر چه اولین باری که مقاله ای مورد مطالعه قرار می گیرد، به اشکال و جداول مقاله نگاهی اجمالی می اندازیم، نکته ای که می بایست کاملا رعایت کنیم، استناد دهی این اشکال و جداول در متن مقاله می باشد.

برای شروع اطمینان حاصل کنید که به هر شکل و جدول در متن اشاره شده است. اگر لازم شد از دستور find در نرم افزار Microsoft Office Word استفاده نمایید تا کلمات شکل و جدول را پیدا نموده و آنها را با اشکال و جداول موجود در مقاله مطابقت دهید.

از به کار بردن عباراتی مانند “شکل ۲ نشان می دهد که …” یا “همانطور که در جدول ۳ دیده می شود …” اجتناب نمایید. با اشاره به جنبه هایی از شکل یا جدول و بیان مطالب قابل توجه، جالب و مهم آن، مخاطب مقاله را مجاب نمایید که چرا آن شکل یا جدول به مقاله مرتبط می باشند. در چنین ساختاری کلمات شکل یا جدول داخل پرانتز “بالاترین میزان بارندگی در ماه فروردین گزارش شده است (جدول ۲).” نوشته می شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *