انجام پروپوزال (بخش دوم)

مقدمه

در این بخش شما می بایست موضوع پژوهش خود را معرفی نمایید. این بخش با کاوش در ادبیات تحقیق، زمینه ای مشخص تر از پژوهش فراهم می آورد. شما می بایست فرضیه تحقیق خود را در این قسمت مطرح نمایید و توضیح دهید که چرا احساس می کنید، پژوهش در حیطه مورد نظر مهم است.

بدنه اصلی پروپوزال

معمولا این بخش شامل زیربخش های ذیل می باشد:

روش شناسی تحقیق

در قسمت روش شناسی، روش جمع آوری و تحلیل داده ها معرفی می گردد. شما می بایست در این قسمت بیان کنید که چه کاری را و چگونه می خواهید انجام دهید. اگر پژوهش تان ماهیتا کیفی باشد، احتمالا ارجاعی به یک پرسشنامه، نظر سنجی یا منبع داده داشته باشید و می بایست قلمرو پژوهش را به طور کاملا شفاف بیان کنید (برای مثال چگونه شرکت کنندگان در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند). همچنین باید توضیح دهید که چرا روش های مدنظر خود را انتخاب نموده اید؟ آیا این روش ها ارتباط خاصی با حیطه پژوهشی شما دارند؟ چگونه؟

اهداف پژوهش

در این بخش عمده ترین مسائلی که قرار است مورد بررسی قرار گیرند، مورد اشاره قرار می گیرند. به چه چیزی می خواهید دست یابید؟ سوالات اصلی که به دنبال جواب آن هستید، کدامند؟ چه پیش بینی می توانید انجام دهید؟

ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق به شما این فرصت را می دهد تا بحث خوبی درباره اهمیت تحقیق خود نمایید و آن را با پژوهش های مشابه ارتباط می دهد یا به عنوان امتدادی در ادامه دیگر مطالعات مطرح می نماید. در این بخش می بایست مهمترین منابعی که در پژوهش قرار است استفاده نمایید را لیست نمایید. اگر توانستید پژوهش خود را در کنار دیگر پژوهش ها قرار دهید تا نشان دهید که چگونه تحقیق تان حوزه مشخصی از علم را بیشتر شرح می دهد، این امر باعث می گردد تا مشخص گردد که شما آمادگی انجام پروپوزال را دارید. در این بخش اشتباهات ادبیات موجود را شناسایی می نمایید تا در پایان نامه خود از آنها اجتناب نمایید. فقط منابعی را استفاده نمایید که به تحقیق تان ارزشی اضافه کنند.

محدودیت های پژوهش

بخشی از یک انجام پروپوزال موثر شناسایی محدودیت هایی است که بر توانایی های کاوش و ارائه یافته های شما تحمیل می شود. بعضی از محدودیت ها مستقیما به حجم و تعداد کلمات پایان نامه مرتبط می باشد. گاهی اوقات نمی توان تمامی مسائل مربوط به پژوهش را در پایان نامه جای داد. شناسایی محدودیت های پژوهش نشان از این دارد که شما کاملا با پژوهش درگیر شده اید و با مفاهیم مرتبط با موضوع پایان نامه آشنا هستید.

ملاحظات اخلاقی پژوهش

آیا ملاحظات اخلاقی مرتبط با پژوهش شما وجود دارد؟ آیا برای گزارش مصاحبه با افراد شرکت کننده در نظرسنجی تحقیق خود، از آنها اجازه گرفته اید؟ اطلاعات بیشتر در مورد ملاحظات اخلاقی پژوهش در بخش های زیر آمده است.

چارچوب زمانی

اغلب، پروپوزال پایان نامه برای ارائه نتایج پژوهش به استاد راهنما، شامل یک چارچوب زمانی می شود. ممکن است این امر بر اساس فصل های پایان نامه صورت گیرد. گاهی اوقات نیز در ابتدا پژوهش صورت می گیرد و سپس نگارش پایان نامه شروع می گردد. در این بخش اطمینان حاصل کنید که فردی واقع بین هستید و بخش از زمان را قبل از نگارش پایان نامه بر روی کاغذ به پژوهش اختصاص دهید.

نتیجه گیری (به نوعی)

در پروپوزال واقعا به نتیجه گیری نیاز ندارید، با این حال ایده خوبی است که پروپوزال پایان نامه تان را با یادآوری دلایل تان برای انتخاب موضوع، نوع پژوهش و نتایج مورد انتظار به پایان به رسانید.

برای مثال، این پژوهش به بررسی ارتباط بین …………. و …………….. می پردازد، زیرا اثبات ارتباط معنادار این دو بر ………….. دلالت دارد و انجام پژوهش بیشتر در این زمینه درک این ارتباط را بهبود می بخشد. در این تحقیق، پس از شناسایی محدودیت های مطالعات پیشین، بر روی تولید یک روش شناسی کار شد تا از اشتباهات مشابه اجتناب گردد و این پژوهش ارتباط معناداری بین این دو عامل را پیش بینی می نماید.

اخلاق، اخلاق، اخلاق، ….

پروپوزال پایان نامه، پایان نامه یا به طور اعم، پژوهش بدون ملاحظات اخلاقی پژوهش باعث می گردد تا به راحتی مورد انتقاد قرار گیرد. اصلا مهم نیست که یافته های شما چقدر فوق العاده است، اگر فضایی برای ملاحظات اخلاقی پژوهش در طرح، آماده سازی و فازهای مختلف تحقیق در نظر نگیرید، این پژوهش از پایه سست می باشد.

کلمه اخلاق در ادبیات آکادمیک به اصول اخلاقی اشاره می کند که در سرتاسر هر نوع پژوهش می بایست رعایت گردد. احتمالا ملاحظه نموده اید که حجم بالایی از انتقادات نسبت به تحقیقات، در ارتباط با ملاحظات اخلاقی صورت گرفته است. اگر چه در ابتدا دقت در رعایت اصول اخلاق پژوهش سخت به نظر می رسد، هنگامی که این امر را در هر قسمت مورد نیاز از پژوهش رعایت نمایید، رعایت ملاحظات اخلاقی برای شما طبیعی خواهد شد.

هنگام شروع انجام پروپوزال می بایست موارد ذیل را در نظر داشته باشید.

چرایی انجام پایان نامه را به طور شفاف بیان کنید. در این صورت مبنایی محکم برای پیشنهادات تحقیقات آینده به دست می دهید و آن چه که امید دارید تا با انجام پایان نامه به دست آورید را به طور برجسته نشان می دهید.

تعریف اهداف تحقیق باعث می گردد تا طرح ادعاهایی مبنی بر ذینفع بودن شما در انجام پایان نامه کاهش یابد. یکپارچگی نیز می بایست در سرتاسر پروپوزال و پایان نامه شما حفظ گردد.

هر شخصی که به هر نحو در انجام پایان نامه مشارکت داشته باشد، می بایست درباره دلایل انجام پژوهش و راه های استفاده از داده هایی که در اختیار شما قرار داده است در پایان نامه و نهایتا مقاله تان، به خوبی آگاه گردد. شرکت کنندگان در پژوهش می بایست از مشارکت شان آگاهی داشته باشند و باید دقیقا به آنها توضیح داده شود که از آنها چه انتظاری می رود و ممکن است در معرض چه خطراتی قرار بگیرند. استفاده از فرم رضایت و تهیه گزاره برگ برای شرکت کنندگان در پژوهش راه خوبی برای اطمینان از رعایت تمامی موارد بالاست.

رعایت اصل محرمانگی و گمنامی برای شرکت کنندگان، جزو اصول پژوهش به حساب می آید. از شما به عنوان یک پژوهشگر انتظار می رود که تمامی توان خود را برای حصول اطمینان از عدم شناسایی افراد شرکت کننده در پژوهش و محافظت یا کدگذاری اطلاعات آنها در فرآیند انجام پایان نامه، به کار برید. هنگام یادداشت برداری و برچسب گذاری، استفاده از نام مستعار مانند شخص A یا فرد B مفید خواهد بود.

شما می توانید برای به کار بردن تمامی اقدامات احتیاطی هنگام تطبیق روش شناسی با پروپوزال، از استاد راهنمای خود کمک بگیرید.

تفاوت های انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری

هنگام انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت های اندکی وجود دارد که می بایست به آنها اعتنا کرد. برای مثال از شما انتظار می رود که در پایان نامه به طور مبسوط به روش شناسی بپردازید و ادبیات تحقیق انتقادی تری داشته باشید. مواردی وجود دارند که می بایست در پروپوزال خود بگنجانید.

هنگام انجام پروپوزال دکتری به یاد داشته باشید که می بایست کاری بیشتر از برگردان صرف تئوری ها و مطالعات دیگران انجام دهید. حال باید نشان دهید که به جای تفسیر و انتقاد صرف، شما به اندازه کافی توانایی دارید تا ادبیات موجود را توسعه دهید. این بدین معنی است که به دلیل شناسایی مفاهیمی که نیاز به کاوش دارند، نیاز است تا جستجوی بیشتری در مورد موضوع پژوهش انجام دهید. مواردی وجود دارند که می بایست در پروپوزال خود بگنجانید ولی در بالا بیان نشده اند:

بسیار مهم است که در قسمت روش شناسی، تکنیک های پژوهشی که قصد استفاده از آنها را دارید را توصیف کنید. آیا آنها جدید هستند؟ یا در پژوهش های مشابه قبلی به صورت موثری استفاده شده اند؟

راهنمای نگارش پروپوزال دانشگاه خود را به دقت مطالعه نمایید و اگر برای گرنت پژوهشی اقدام نموده اید، اطمینان حاصل کنید که همه چیز را با جزئیات کامل به اهداف تحقیق ارتباط دهید.

جمع بندی

بر روی آن چه که پژوهش شما می خواهد بدست آورد، چرا پژوهش مدنظر اهمیت دارد و آن چه که قرار است به حیطه پژوهشی مورد نظر اضافه کند، تمرکز نمایید.

اطمینان حاصل کنید که هر منبعی که در بخش ادبیات تحقیق و در کل در پروپوزال استفاده نموده اید را با جزئیات کامل در بخش منابع بیان نموده اید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *