ارائه اطلاعات آماری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

ارائه موثر اطلاعات آماری

ارائه اطلاعات آماری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

پژوهش همیشه شامل اندازه گیری و شمارش بوده است: ترسیم نتایج بر اساس داده های کمی یکی از خصوصیات متمایز علم می باشد. این نوشتار به ارائه اطلاعات آماری به صورت موثر می پردازد.

ایجاد معنا برای داده ها” که توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در دو بخش چاپ شده است. بخش اول: راهنمایی برای نوشتن داستان درباره اعداد (۲۸ صفحه)، بخش دوم: راهنمایی برای ارائه آمار (۵۸ صفحه).

این راهنمای دو بخشی قصد دارد تا به عنوان ابزاری عملی به مدیران و متخصصان آمار کمک کند تا از متن، اشکال، جداول و دیگر اطلاعات استفاده کنند تا آمار را با استفاده از تکنیک های موثر نوشتاری وارد زندگی نمایند. این راهنما پر از مثال هایی است که نشان می دهند چگونه این راهنما کمک می کند تا نوشتارهای ضعیف به نوشتارهای شفاف و موثر تغییر کنند. بیشتر از ۱۰ متخصص از ۷ کشور و دو سازمان بین المللی در نگارش این راهنما با هم همکاری کردند که علیرغم تنوع در نویسندگان دارای صدای واحدی است: واضح، کاربردی و معتبر.

ارائه کاربرپسند آمار” که توسط PARIS21 (مشارکت در آمار برای توسعه در قرن ۲۱) و سازمان آمار نروژ چاپ شده است. این کتاب برای سازمان ها برای انتشار اطلاعات آماری نگارش یافته است. با این حال به شدت توصیه می گردد تا ۳ فصل از این کتاب (فصل دوم، مقایسه اعداد: به صحبت در آوردن اعداد، فصل سوم، در ستون ها و ردیف ها: ساخت جداول و فصل چهارم، از جدول به گراف: چرا و چگونه؟) مطالعه گردد.

موضوع این سه فصل به صورت موجز در ذیل بیان گردیده است: آمار از جامعه، توصیفی عددی با استفاده از اعداد موجود در جدول و گراف ارائه می دهد. هدف از قرار دادن اعداد کنار هم به این شیوه، مقایسه آنها برای آشکار کردن تفاوت ها، ارتباطات و گرایش ها می باشد. مقایسه اعداد بعد از قیاس پذیر کردن آنها تا حد ممکن کار اصلی آمار است و کاربرپسند بودن بدین معنی است که اعداد به شیوه ای ارائه می گردند تا کاربران را برای مقایسه آنها آماده می گرداند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *