داوری همتا

بیشتر مجلات از داوری همتا به عنوان بخشی از فرآیند بررسی مقالات خود استفاده می کنند. اغلب اوقات دانشجویان و پژوهشگران مبتدی در حالی که درکی از داوری همتا ندارند، اقدام به ارسال مقاله به مجلات می نمایند. داوری همتا به ارزیابی و بررسی مقاله توسط افراد متخصص در حوزه ای خاص از پژوهش اشاره دارد و عمدتا به عنوان سیستم توصیه فرد متخصص در نظر گرفته می شود که با کمک آن سردبیران مجلات می توانند درباره ارزش پذیرش یک مقاله تصمیم گیری نمایند.

سرچشمه داوری همتا

در ابتدا مقالات ارسالی به مجلات به وسیله سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجلات مورد ارزیابی قرار می گرفتند. با این حال با افزایش رشته های تخصصی و تعداد مقالات، نیاز به وجود افراد متخصص در هر رشته برای بررسی مقالات پیش از تصمیم گیری نهایی احساس شد. نویسندگان می بایست در نظر داشته باشند که داوران همتا تنها کیفیت پژوهش را نقادانه ارزیابی می کنند و بر اساس درک خود از پژوهش اعمال تغییراتی در مقالات را پیشنهاد می دهند و تصمیم گیری نهایی برای پذیرش یا رد مقالات به عهده سردبیر مجله است.

انواع داوری همتا

مجلات متفاوت از انواع مختلف داوری همتا – داوری یک سو کور، داوری دو سو کور، داوری همتای باز و داوری همتای پسا-چاپ – برای ارزیابی کیفیت پژوهش بهره می گیرند. صرف نظر از روش های مختلف فوق الذکر، هدف اصلی داوری همتا ارزیابی موثق پژوهش و اطمینان خاطر از تاثیر جهانی مقاله چاپ شده می باشد.

نحوه پاسخ به نظرات داوری همتا

نظرات داوری همتا شامل درخواست اصلاح جزئی، بررسی زبان و اصلاح کلی مانند انجام آزمایشات اضافی می گردد. معمولا مجلات تنها پس از پاسخ و اعمال نظرات داوران مقالات را مورد پذیرش قرار می دهند. بنابراین نویسندگان می بایست هنگام پاسخ به نظرات داوران همتا حتی اگر با این نظرات موافق نیستند، دستورالعمل های مشخصی مانند پاسخ دقیق، مودبانه و همراه با مستندات و مدارک کافی را رعایت نمایند.

مشکلات داوری همتا

سیستم داوری همتا دارای مشکلاتی نظیر تاخیر در زمان تصمیم گیری برای پذیرش یا رد مقاله، غرض ورزی داوران، سرقت علمی و تعارض منافع می باشد. علاوه بر این، اگرچه در این سیستم هیچ گونه تراکنش مالی صورت نمی پذیرد، اما در این سیستم هزینه های غیر قابل مشاهده ای مانند زمان داوران و سردبیر مجلات وجود دارد. همچنین بسیاری از دانشگاهیان درباره رایگان بودن فرآیند داوری همتا اختلاف نظر دارند.

به طور کلی فرآیند داوری همتا به مثابه یک فیلتر عمل می کند و هدف نهایی از این نوع داوری اطمینان از کیفیت بالای مقالات علمی می باشد.  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *