مواد و روش ها--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مواد و روش ها در مقاله پژوهشی

مواد و روش ها--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

بخش مواد و روش ها در یک مقاله پژوهشی مانند یک نقشه می باشد که مخاطبین با مطالعه آن به  سمت هسته پژوهش حرکت می کنند. در این قسمت از مقاله، ضروری ترین جزئیات پژوهش ذکر می گردد تا دیگر پژوهشگران بتوانند با مطالعه این جزئیات، پژوهش را تکرار نمایند. همچنین این بخش به مخاطبین کمک می کند درک بهتری از پژوهش بدست آورند.

ماهیت توصیفی این قسمت باعث گردیده است تا از لحاظ نگارش راحت ترین قسمت مقاله به نظر برسد. با این حال، اغلب اوقات ذکر بعضی جزئیات در این بخش توسط نویسنده فراموش می گردد.

در این نوشتار، نکاتی برای نگارش بهتر، جذاب تر و کاربردی تر بخش مواد و روش ها ذکر می گردد. در حالی که این نوشتار بیشتر از مثال های رشته های بایومدیکال و مطالعات بالینی استفاده می کند، پژوهشگران دیگر رشته ها هم می توانند از نکات استفاده نموده و بخش مواد و روشهای مقاله خود را بهبود ببخشند.

مواد و روش ها

نخست بهتر است به کسالت آور بودن بخش مواد و روش ها اشاره کنیم. اسامی مواد و ابزارآلات آزمایشگاهی که توسط چند عدد از هم جدا گردیده اند یا استفاده از اصطلاحات فنی که مطالعه این قسمت را به امری بسیار دشوار تبدیل می کند! موارد ذیل کمک می کنند تا مخاطب مقاله انس بهتری با این قسمت بگیرد و ارتباط عمیق تری با این بخش را تجربه کند.

توضیحات

معمولا در هر پاراگراف یا زیرتیتر از قسمت مواد و روش ها آزمایشی خاص مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدای هر پاراگراف، چرایی آزمایش صورت گرفته را توضیح دهید. برای مثال، چرا از ترکیبی خاص استفاده نموده اید یا نژاد خاصی از موش های آزمایشگاهی را به عنوان مدل به کار برده اید.

در تحقیقات بالینی بهتر است که جزئیات انتخاب معیارهای ورود و خروج در ابتدای قسمت مواد و روش ها بیان گردند. اگر از روشی متداول استفاده می کنید، از بیان بدیهیات اجتناب کنید، اما در روش هایی که کمتر معمول هستند، بیان چرایی طرح پژوهش، مخاطبین را برای ادامه مطالعه مقاله کنجکاو می گرداند.

استفاده از عناصر بصری

برای ترغیب بهتر مخاطبین مقاله به مطالعه طرح پژوهش یا روش تحقیق، از عناصر بصری مانند تصویر، فلوچارت و جدول استفاده کنید. عناصر بصری قسمت مواد و روش های مقاله را از یکنواختی خارج کرده و درک اطلاعات پیچیده را ساده تر می گرداند.

بایدها و نبایدهای نگارش قسمت مواد و روش ها

اطلاعات قسمت مواد و روش ها جهت تشخیص به کار رفتن مناسب ترین روش برای رسیدن به هدف تحقیق توسط سردبیر و داوران مجله با دقت بالایی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر چه می بایست جزئیات آزمایش به طور کامل در این قسمت ذکر گردد، بخش های مهم و ضروری آزمایش باید با دقت بسیار بالا بیان گردد تا هنگام داوری مقاله نتیجه خوبی بدست آورد.

بایدها و نبایدهای نگارش فنی قسمت مواد و روش ها در ذیل آمده است.

بایدها

راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و کاملا رعایت کنید.

قسمت راهنمای نویسندگان مجله را با دقت مطالعه نمایید و دستورالعمل های آن را به کار بندید. برای مثال ممکن است بر اساس قوانین یک مجله تیتر مواد و روش ها به روش کار تغییر کند. همچنین ممکن است که ملزم به نگارش طبق سبک انجمن روانشناسی آمریکا (APA) گردید.

طوری ساختار را شکل دهید که گویای تمام پژوهش شما باشد.

آزمایش ها به نحوی منطقی بیان گردند تا مخاطب مقاله بتواند روند، مراحل و نکات جزئی و ظریف پژوهش را گام به گام دنبال کند. توصیف روش های پژوهش به ترتیب وقوع آزمایش ها روشی مفید برای این امر است. برای مثال در یک آزمایش بالینی در ابتدا شرایط و زمان پژوهش (تاریخ شروع و پایان تحقیق)، جزئیات بیماران (تعداد، سن و … بیماران)، طرح پژوهش، تصادفی بودن، تخصیص گروه ها، مداخله و روش های جمع آوری، اندازه گیری و تحلیل داده ها بیان شود.

ترتیب نتایج رعایت گردد.

برای بهبود خوانایی مقاله، ترتیب روش های به کار رفته پژوهش و ترتیب نتایج بدست آمده از این روش ها بر هم منطبق گردند.

از زیرتیتر استفاده گردد.

تقسیم بخش مواد و روش ها به چند زیر بخش به مخاطب مقاله برای مطالعه آسان تر آن کمک می کند. می توانید هدف هر آزمایش را به عنوان زیرتیتر استفاده کنید و یا اگر امکان پذیر بود نام هر آزمایش نیز می تواند به عنوان زیرتیتر بیان گردد.

جزئیات را با دقت و وسواس زیاد بیان کنید.

هنگام طرحی پژوهش یا جمع آوری داده جزئیات را با دقت تمام به یاد داشته باشید، زیرا کوچکترین تغییرات در این مراحل، بر روی نتایج و میزان اهمیت آن تاثیرگذار خواهد بود. هنگام استفاده از معیارهای نتیجه، می بایست اعتماد مخاطب مقاله را نسبت به قابلیت اطمینان و اعتبار داده ها جلب کرد. گزارش صحیح قابلیت اطمینان و اعتبار داده ها به طرح پژوهش بستگی دارد. معمولا اطلاعات بدست آمده از ادبیات تحقیق به داده ها اعتبار می بخشد.

مواد، تجهیزات آزمایشگاهی یا محرک های استفاده شده در آزمایش را به دقت توصیف کنید. اگر پژوهش شما حاوی نظرسنجی یا هر گونه نظرسنجی روانشناسانه باشد، پرسشنامه، روش های امتیازدهی و اعتبارسنجی را با ذکر جزئیات بیان کنید.

اشتباهات معمول در مقاله نویسی مانند عدم بیان برآورد حجم نمونه در نظر داشته باشید. اگرچه قبل از این که پژوهش آغاز شود، حجم نمونه محاسبه می گردد، این برآورد به مخاطب مقاله این امکان را می دهد تا تغییرات مورد انتظار در متغیرهای نتیجه و تعداد سوژه هایی که برای تشخیص این تغییرات در محدوده اطمینان مورد نیاز است را ارزیابی نماید. به همین ترتیب محاسبه توان آماری در قسمت مواد و روش ها نیز حیاتی است.

ملاحظات اخلاقی را ذکر کنید.

در ابتدای بخش مواد و روش ها بیان کنید که پژوهش تان توسط سازمان یا هیئت نظارت مرتبط از لحاظ اخلاقی مورد تایید قرار گرفته است و شما رضایت بیماران و دیگر افراد شرکت کننده در پژوهش را بدست آورده اید.

متغیرها را مشخص نمایید.

نه تنها متغیرهای کنترل، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل بلکه هر نوع متغیر فرعی که بر روی نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد، را کاملا شفاف ذکر نمایید. برای مثال در یک تحقیق دانشگاهی با موضوع چگونگی انجام روش شناسی تحقیق، گروهی دست نویس تهیه و یک گروه دیگر از ابزار تعاملی آنلاین استفاده کرده بودند. در حالی که بعضی از شرکت کنندگان در این تحقیق دانشی پیشینی از چگونگی انجام روش شناسی تحقیق داشتند که می توان از این دانش پیشینی به عنوان یک متغیر فرعی یاد کرد.

تحلیل آماری

تحلیل آماری--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

در این قسمت، تمامی آزمون های آماری، سطح اهمیت آنها و نرم افزار تحلیل آماری را بیان کنید. از تحلیلگر آماری تیم پژوهشی خود در انجام این کار کمک بگیرید. در نهایت چرایی استفاده از روش آماری به کار رفته در پژوهش را ذکر نمایید.

نبایدها

روش های شناخته شده را با جزئیات بیان نکنید.

برای رعایت اختصار، از لیست نمودن جزئیات آزمایشی که در بسیاری از مقالات تکرار گشته اند، پرهیز نمایید. بهتر است که این آزمایش ها را فقط به مقالات از قبل چاپ شده ارجاع دهید. با این حال اگر در فرآیند استاندارد آزمایش تغییراتی انجام داده اید تا با پژوهش تان تطبیق پیدا کند، این تغییرات را با جزئیات بیان نمایید.

از ذکر جزئیات غیرضروری پرهیز کنید.

از بیان جزئیاتی که به نتایج آزمایش ربطی ندارند، اجتناب نمایید. برای مثال نیازی نیست که جزئیاتی مانند رنگ سبد نگهدارنده یخ را ذکر کنید. سعی نمایید فقط جزئیاتی که با پژوهش تان مرتبط هستند و بر آن تاثیر می گذارند را بیان کنید.

مزایا و معایب دیگر روش ها را بررسی نکنید.

در حالی که بررسی دلایلی که چرا شما از دیگر روش ها استفاده نمی کنید و چرایی انتخاب روش پژوهش به شدت وسوسه کننده می باشد، این جزئیات را در قسمت بحث و نتیجه گیری بیان نمایید. بخش مواد و روش ها فقط مختص بیان جزئیات روش انتخابی شماست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *