باز پس گیری مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

باز پس گیری (withdraw) غیر اخلاقی یک مقاله به دلیل ارسال مجدد به یک مجله با Impact factor بیشتر: مطالعه موردی

 باز پس گیری مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مقاله ای توسط موسسه علمی پژوهشی فخر رازی اصلاح شده بود و نویسنده آن برای انتخاب مجله مناسب به کمک ما نیاز داشت. ما به او دو مجله پیشنهاد کردیم. نویسنده چکیده مقاله خود را به دو مجله ایمیل نمود و نظر آنها را در مورد چاپ مقاله اش  در آن مجلات جویا شد. یک مجله (مجله الف) پس از چند روز جواب داد و علاقه خود را به بررسی مقاله نویسنده اعلام کرد. مجله دوم (مجله ب) که Impact Factor بیشتری داشت هیچ جوابی نداد. پس از یک تا دو هفته نویسنده مقاله اش را به مجله الف ارسال کرد.

پس از دو ماه مجله ب جواب داد که آنها هم به بررسی مقاله نویسنده علاقه مند هستند. نویسنده در حالی که بسیار هیجان زده بود، این موضوع را با ما در میان گذاشت. او می خواست مقاله خود را از مجله الف باز پس بگیرد و آن را به مجله ب با Impact Factor بیشتر ارسال کند. در آن زمان، سیستم پیگیری مجله الف بیشتر از یک ماه وضعیت تحت داوری را نشان می داد. ما به نویسنده اعلام کردیم که باز پس گیری مقاله در چنین مرحله ای خلاف اخلاق حرفه ای می باشد. با این حال، علیرغم هشداری که به نویسنده داده بودیم، نویسنده بدون این که به ما اطلاعی بدهد، یک ایمیل باز پس گیری مقاله به مجله الف ارسال کرد و پس از آن مقاله خود را به مجله ب ارسال نمود.

در همین حال سردبیر مجله الف به نویسنده جواب داد که به دلیل کامل شدن فرآیند داوری مقاله و جلوگیری از اتلاف زحمات داوران، تقاضای باز پس گیری مقاله نویسنده پذیرفته نمی شود. سردبیر اشاره کرد که نتیجه داوری مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد. پس از مدت کوتاهی نویسنده از مجله الف جوابی مبتنی بر پذیرفته نشدن مقاله دریافت کرد. در این زمان نویسنده به دلیل رد شدن مقاله اش در مجله الف احساس آسودگی خاطر کرد، چون اگر مقاله اش در مجله ب پذیرفته می شد با هیچ مشکلی مواجه نمی شد.

با این حال، مدتی بعد سردبیر مجله ب به دلیل ارسال همزمان مقاله به دو مجله، مقاله او را رد کرد. نویسنده در جواب به سردبیر نوشت که قبل از ارسال مقاله به مجله ب، به مجله الف نامه باز پس گیری ارسال کرده بود. با این حال، به این دلیل که نامه باز پس گیری مقاله او تایید نشده بود، درخواست او پذیرفته نشد.

در این زمان نویسنده دوباره به موسسه علمی پژوهشی فخر رازی مراجعه نمود و شرایط خود را به طور کامل به ما توضیح داد و از ما برای اصلاح مقاله خود و ارسال مجدد آن به مجله الف کمک خواست. به او توضیح دادیم که کار او به دو دلیل غیر اخلاقی بوده است.

۱- باز پس گیری مقاله از مجله الف در آن مقطع از فرآیند داوری غیر قابل قبول بوده است.

۲- ارسال مقاله به مجله ب قبل از گرفتن تاییدیه باز پس گیری از مجله الف علمی غیر اخلاقی و جزو موارد ارسال همزمان به دو مجله محسوب می شده است.

ما به او گفتیم که بهتر است مقاله دوباره به مجله الف ارسال نشود و توصیه کردیم که مقاله به مجله دیگری ارسال شود. با این حال، نویسنده اصرار داشت که مقاله دوباره به مجله الف ارسال شود چون بر این باور بود که در زمان او صرفه جویی خواهد شد. ما از طرف او نامه عذرخواهی به مجله الف ارسال نمودیم و بیان کردیم که اگر امکان دارد مقاله اصلاح شده و دوباره به مجله ارسال گردد.

سردبیر مجله الف جواب داد که نویسنده به مدت سه سال از ارسال مقاله به آن مجله محروم شده است. ما به نویسنده گفتیم که چنین پاسخی از طرف سردبیر مجله طبیعی بوده و اعمال چنین محرومیتی از طرف مجله به دلیل اتلاف زحمات داوران، حق مجله می باشد.

جمع بندی

زمانی که مقاله ای برای داوری به مجله ای ارسال شد، باز پس گیری آن غیر قابل قبول می باشد مگر این که دلایل موجهی وجود داشته باشد. داوران مجله افرادی پر مشغله می باشند و عمل داوری آنها در مجله در حقیقت کاری افتخاری برای پیشرفت علم می باشد. به همین علت اتلاف زمان آنها امری غیر اخلاقی است.

بعضی اوقات به دلیل اشتیاق نویسندگان برای ارسال مقاله به مجلات دارای Impact Factor بیشتر، کارهای غیر قابل قبولی می کنند. نویسندگان باید نکات ذیل در مورد باز پس گیری مقاله از مجله را در خاطر داشته باشند تا از مواجه شدن با چنین مشکلاتی اجتناب نمایند:

۱- نویسنده فقط زمانی مجاز به باز پس گیری مقاله می باشد که خطا و اشتباهاتی در مقاله خود را کشف کرده باشد.

۲- در چنین موردی، باز پس گیری مقاله امری موجه بوده و برای این کار می بایست ایمیلی با امضای تمام نویسندگان و ذکر اشتباهات صورت گرفته در مقاله به مجله ارسال گردد.

۳- برای کامل شدن فرآیند باز پس گیری مقاله، می بایست ایمیل باز پس گیری مقاله تایید گردد.

۴- زمانی که باز پس گیری مقاله تایید شد، شماره شناسایی مقاله در سیستم ارسال مقاله مجله باطل می گردد.

۵- باز پس گیری مقاله در یک مجله به دلیل پذیرفته شدن آن مقاله در مجله ای دیگر غیر قابل قبول می باشد.

۶- باز پس گیری مقاله پس از ارسال آن به داوران و شروع فرآیند داوری غیر قابل قبول می باشد مگر این که دلیل موجهی وجود داشته باشد.

۷- زمانی که باز پس گیری مقاله ای به صورت غیر موجه صورت گرفت، با توجه به سیاست های باز پس گیری مقاله، مجله می تواند نویسنده را از ارسال مقاله به آن مجله محروم نماید.

۸- معمولا سیاست های باز پس گیری مقاله در وبسایت مجله موجود می باشد. نویسندگان قبل از ارسال مقاله خود به مجله می بایست سیاست های باز پس گیری مقاله را به دقت مطالعه نمایند تا هنگام باز پس گیری مقاله با مشکلی مواجه نگردند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *