اسکوپوس--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

ایران رتبه نخست ریاضیات کاربردی در خاورمیانه را کسب کرد.

اسکوپوس--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نظام رتبه‌بندی “سایمگو”(Scimago) در جدیدترین رتبه‌بندی خود بر اساس مقالات علمی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ در منطقه خاورمیانه، کشور ایران را در رتبه نخست ریاضیات کاربردی درمنطقه اعلام کرد.

بر اساس داده‌آمایی نظام رتبه‌بندی سایمگو، ایران در سال ۲۰۱۷ به مقام نخست تولیدات علمی در ریاضی کاربردی در سطح کشورهای خاورمیانه رسیده است.

بررسی‌های منتشر شده در SCImago Journal & Country Rank نشان می‌دهد ایران با تعداد ۱۵۳۸ مقاله در زمینه ریاضیات کاربردی در رتبه نخست و ترکیه با اختلاف زیاد با ۸۶۶ مقاله در مقام دوم قرار دارد.

پس از ایران و ترکیه نیز عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، مصر، امارات متحده عربی، اردن، قطر، عراق، لبنان، عمان، کویت، فلسطین، یمن، سوریه و بحرین قرار دارند.

از میان ۱۵۲۸ مقاله منتشر شده محققان ایرانی، ۱۴۷۵ مقاله قابل استناد بوده است، در حالی که ترکیه و عربستان به عنوان کشورهای حائز مقام دوم و سوم هر کدام به ترتیب با ۸۶۶ و ۷۱۶ مقاله و ۸۰۸ و ۶۷۶ مقاله قابل استناد دارند و این آمار نشان از آمار تقریبا دو برابری ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک خود دارد.

نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط یک گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

این رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش‌محور در جهان است. اخیرا این نظام رتبه‌بندی دو شاخص جدید عملکردی (نمایه تخصصی و میزان تعالی) را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها افزوده است .

رتبه‌بندی مجلات سایمگو شاخص اندازه‌گیری نفوذ علمی از مجلات علمی است که تعداد استنادهای دریافت شده توسط یک مجله و اهمیت یا اعتبار از مجلات که چنین استنادهایی از آن آمده ‌است را بررسی می‌کند.

شاخص  SJR که از الگوریتم رتبه الهام گرفته شده، توسعه داده شده است تا در شبکه‌های بسیار بزرگ و ناهمگن مجله‌های قابل استناد مورد استفاده قرار گیرد. این یک شاخص اندازه‌گیری است و می‌تواند برای مقایسه مجله در فرآیندهای ارزیابی علم استفاده شود.