کلیات تحقیق -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مقدمه پایان نامه

کلیات تحقیق -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مقدمه پایان نامه، تمرکز زیادی بر ادبیات تحقیق دارد و معمولا گزارشی است که برای تایید شروع انجام پایان نامه توسط استاد راهنما به آن نیاز است. پس از تایید این گزارش، قسمت پیشینه تحقیق به فصل دوم انتقال می یابد و سپس به بخشی از پروپوزال پایان نامه تبدیل می گردد.

مقدمه پایان نامه، مانند موتوری است که سایز اجزای پایان نامه را راه اندازی می کند. این نکته را به یاد داشته باشید که پایان نامه یک پروژه نوشتاری خلاقانه نیست و به همین دلیل، اگر کلمه یا عبارتی در مقدمه پایان نامه استفاده شد و معرفی گردید، می بایست در سرتاسر پایان نامه از آن استفاده نمایید. معمولا پایان نامه به پنج فصل تقسیم می گردد و ممکن است محتوای آن در بعضی بخش ها، در پایان نامه ها تکرار گردد. البته ممکن است فصل های پایان نامه ای طولانی از پنج فصل نیز فراتر رود ولی بعضی از دانشگاه ها به جهت ملاحظات کتابخانه ای و نگهداری نسخه هاردکپی پایان نامه در کتابخانه دانشگاه، تعداد صفحات پایان نامه را تا ۲۰۰ صفحه محدود می گردانند.

مقدمه

کلیات تحقیق را در یک یا دو پاراگراف نخست مقدمه پایان نامه بیان نمایید و آنها را با جمله ای به پایان برسانید که چه تحقیقی انجام شده است. مخاطب را برای فهم موضوع اصلی پایان نامه منتظر نگه ندارد.

زمینه مسئله تحقیق

این بخش به این دلیل مهم می باشد که مسائلی در آن مطرح می گردد که در فصل دوم و فصل سوم پایان نامه نیز بیان می شود. کلمات کلیدی این بخش در فصل دوم نیز بسیار تکرار می گردد. این بخش خلاصه دو تا چهار صفحه ای از یافته های پیشین حیطه پژوهشی پایان نامه می باشد. توصیه می شود که به دو تا سه مقاله در هر صفحه از این بخش استناد نمایید. پاراگراف های این بخش می بایست خلاصه ای از مسائل حل نشده، یافته های متضاد، دغدغه های اجتماعی یا مسائل آموزشی ملی و بین المللی باشد که به بخش بعد که بخش بیان مسئله می باشد، منتهی گردد.

بیان مسئله

پس از بحث درباره پیشینه تحقیق به تشخیص مسئله در ادبیات تحقیق می رسیم. مسئله پژوهش، دلیل اصلی تحقیق می باشد، بنابراین آن را بسیار دقیق شرح دهید. بیان مسئله، چرایی پژوهش را بررسی می کند.

هدف تحقیق

هدف تحقیق در یک یا دو پاراگراف، طرح پژوهش مانند روش های کمی، کیفی، مردم نگاری یا دیگر روش ها را معرفی می کند. اگر تحقیق کمی باشد، متغیرهای پژوهش مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مقایسه ای، رابطه ای و دیگر متغیرها شناسایی می گردند. در این بخش جامعه آماری و نحوه انتخاب آن و محل پژوهش مشخص می گردد. بیشتر این فاکتورها در فصل سوم پایان نامه با جزئیات مورد بحث قرار می گیرند.

ضرورت تحقیق

ضرورت تحقیق به اهمیت پاسخ به بیان مسئله و ارتباط آن با بهبود شرایط انسانی در صورت حل مسئله می پردازد. این بخش بیان می کند که چه شخصی برای تصمیم گیری بهتر، بهبود سیاست ها و پیشبرد علم از این پژوهش استفاده می کند. داده های جدید برای رفع نقص در ادبیات تحقیق استفاده می شود.

سوال اصلی تحقیق

سوال اصلی تحقیق--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

سوال اصلی پژوهش مبنای جمع آوری داده می باشد و از بخش هدف پژوهش استنتاج می گردد. ممکن است یک یا چند سوال پژوهش وجود داشته باشند و زمانی که پژوهش به پایان رسید، این سوالات پاسخ داده می شود. به خاطر داشته باشید که سوال اصلی پژوهش با سوالات مصاحبه در تحقیق کیفی و سوالات نظرسنجی در تحقیق کمی متفاوت می باشد. در تحقیق کمی سوال پژوهش قبل از فرضیه صفر (پوچ) و فرضیه جایگزین (خلاف / مقابل) می آید.

فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق یک پیش بینی قابل آزمون برای پدیده های قابل مشاهده می باشد. در تحقیق کمی هر سوال پژوهش دارای دو فرضیه صفر و جایگزین می باشد. تحقیق کیفی، فرضیه ندارد. دو فرضیه می بایست پس از سوال تحقیق ذکر گردند.

طرح تحقیق

در مقدمه پایان نامه، طرح تحقیق خلاصه ای از روش شناسی پایان نامه می باشد و شامل سه قسمت الف) شرکت کنندگان یا سوژه در تحقیق کیفی، ب) ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها و ج) روش تحقیق، می گردد. این سه عنصر تحقیق به تفصیل در فصل سوم با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرند. در تحقیق کیفی اعتبارسنجی ابزار پژوهش در فصل سوم با جزئیات بیان می گردد. در تحقیق کمی، اگر پرسشنامه توسط پژوهشگر تنظیم شده باشد، اعتبارسنجی درستی مصاحبه با مطالعه راهنما حاصل می شود. در تحقیق های کمی و کیفی استفاده از ابزارهای تحقیق اعتبارسنجی شده آسان تر بوده و نیازی به مطالعه راهنما نمی باشد. با این حال، فصل سوم شامل مرور دقیق ابزار پژوهش و اعتبارسنجی آن می باشد.

در تحقیق کیفی، ابزار پژوهش، پروتکل مصاحبه (سوالات از پیش تعیین شده مبتنی بر سوال پژوهش که از شرکت کنندگان پرسیده می شوند) می باشد. یک مصاحبه کیفی نباید کمتر از ۱۰ سوال داشته باشد و زمان آن نیز می بایست حداقل یک ساعت طول بکشد.

چارچوب نظری

چارچوب نظری، نظریه ای بنیادی است که برای ساخت دیدگاه مبنای پژوهش به کار می رود. صدها نظریه در ادبیات تحقیق وجود دارند. برای مثال، اگر موضوع پایان نامه درباره استرس و فشارهای روانی باشد که معلم ها تجربه می کنند و باعث استعفای آنها می گردد، می توان به نظریه تشدید سیب (Apple’s Intensification Theory) به عنوان نظریه ای که از انباشتگی استرس و نتایج مسئولیت های زیاد معلم ها که به استعفای آنها منجر می گردد، استناد کرد. در علوم پایه، نیز برای تحقیق درباره گونه ای جدید که تکامل یافته گونه های قدیمی تر و منقرض شده باشد، می توان از نظریه تکامل داروین استفاده نمود.

تعاریف اصطلاحات

تعاریف اصطلاحات، بخشی است که اصطلاحات تخصصی پژوهش برای متخصصین همان حیطه پژوهش بیان می گردد. این بخش کلمات و اصطلاحاتی که متخصصین رشته با نگاهی اجمالی قادر به درک آن هستند را بررسی نمی کند، بلکه اصطلاحاتی مورد بحث قرار می گیرند که ممکن است دارای بیش از یک معنی برای متخصصین داشته باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *