نحوه نگارش قسمت مواد و روش ها

مواد و روش ها

قسمت مواد و روش ها در مقالات پژوهشی نقشه رسیدن به هسته پژوهش است و مخاطبین مقاله از طریق آن با نویسنده همسفر می گردند تا به مقصد نهایی برسند. این قسمت شامل جزئیات ضروری است که دیگر پژوهشگران با استفاده از آنها می توانند آزمایش را تکرار کنند و مخاطبین درک خوبی از پژوهش بدست آورند.

ماهیت توصیفی قسمت مواد و روش ها باعث شده است تا نگارش این بخش، یکی از آسانترین قسمت های مقاله در نظر گرفته شود. با این حال، قسمت مواد و روش های مقاله بخشی است که به دلیل ماهیت بسیار فنی آن گاهی اوقات برخی از جزئیات از قلم می افتند.

در این نوشتار بر آنیم تا برخی از نکات نگارش بخش مواد و روش های مقالات پژوهشی را بیان کنیم. در حالی که این نوشتار از مثال هایی در حوزه پزشکی و مطالعات بالینی استفاده می کند، پژوهشگران دیگر رشته ها نیز می توانند از این نکات برای نگارش مقالات بعدی خود بهره گیرند.

ابتدا یخ بین مخاطبین و بخش مواد و روش ها را بشکنید

نخست بهتر است تا نگاهی به مسائل ملال آور بخش مواد و روش ها بیندازیم. مرور اسامی مواد و تجهیزات استفاده شده که توسط اعدادی که به غلظت یا واژگان فنی از هم جدا می گردند، باعث کسالت مخاطبین مقاله می گردد. لیست ذیل نکاتی را شامل می شود که باعث می گردد تا یخ بین مخاطبین و قسمت مواد و روش ها بشکند!

ارائه توضیحات کافی

معمولا در هر پاراگراف یا زیرقسمت بخش مواد و روش ها درباره آزمایش بخصوصی صحبت می شود. در ابتدای هر پاراگراف منطق پشت انتخاب آن آزمایش بخصوص را توضیح دهید. برای مثال بیان کنید که چرا از یک ترکیب معین، نژاد بخصوصی از موشهای آزمایشگاهی یا غلظت مشخصی از مواد کلیدی استفاده کرده اید.

در مطالعات بالینی می توان جزئیات منطقی انتخاب معیارهای ورود و خروج به مطالعه را در ابتدای بخش مواد و روش ها بیان کرد. اگر در پژوهش روشی مرسوم را به کار گرفته اید، از بیان بدیهیات آن روش بپرهیزید، ولی در روش هایی که کمتر متداول هستند، ذکر بلافاصله دلایل طرح پژوهش باعث می گردد تا مخاطب کنجکاو گردد و درگیر مقاله شود.

استفاده از مواد بصری

برای درک بهتر مخاطبین از طرح پژوهش یا روش تحقیق، استفاده از عناصر بصری مانند نمودار شماتیک، فلوچارت و جدول مفید واقع خواهد بود. این عناصر در ممانعت از یکنواختی و تسهیل درک اطلاعات پیچیده کارا خواهند بود.

بایدها و نبایدهای بخش مواد و روش ها!

برای ارزیابی روشی که برای رسیدن به هدف پژوهش استفاده کرده اید، اطلاعات بخش مواد و روش ها توسط هیئت تحریریه مجلات و داوران به دقت بررسی می گردد. در حالی که نیاز به بیان همه جزئیات نیست، برای دریافت بازخورد مثبت داوران گام های ضروری و حیاتی پژوهش می بایست ذکر گردند.

این بخش به بایدها و نبایدهای نگارش فنی قسمت مواد و روش ها می پردازد.

بایدها

به دستورالعمل های مجلات پایبند باشید

بخش راهنمای نویسندگان مجله هدف خود را با دقت مطالعه کنید و از دستورالعمل های آن تبعیت کنید. برای مثال ممکن است طبق دستورالعمل مجله هدف نیاز باشد تا به جای تیتر مواد و روش ها از عبارت بیماران و روش ها استفاده نمایید یا ترجیح مجله مورد نظر در گزارشات برچسب آشکار حذف نام موسسات باشد. همچنین می بایست در نظر داشته باشید که قالب استنادی استفاده شده در این قسمت با قالب مدنظر مجله مطابقت داشته باشد.

ساختار بخش مواد و روش ها را طوری تنظیم کنید که بیان کننده داستان پژوهش شما باشد

همه آزمایش ها می بایست به شیوه ای منطقی توصیف گردند تا مخاطبین بتوانند نکات ظریف پژوهش را دنبال کنند. برای دستیابی به این امر روش پژوهش را به ترتیب وقوع زمانی مراحل آزمایش توصیف نمایید. برای مثال در کارآزمایی های بالینی با تنظیم زمان مطالعه (آغاز و پایان تاریخ مطالعه) شروع کنید و پس از آن جزئیات اطلاعات بیماران (شماره مورد مطالعه/بیمار و …)، طرح پژوهش (گذشته نگر، آینده نگر و …)، تصادفی سازی، مداخله و شرح روش های استفاده شده در جمع آوری، اندازه گیری و تحلیل داده ها را بیان نمایید.

از ترتیب نتایج تبعیت کنید

برای بهبود خوانایی مقاله، ترتیب روش های تحقیق را با ترتیب نتایج بدست آمده مطابقت دهید.

از زیربخش استفاده کنید

تقسیم بخش مواد و روش ها به چند زیربخش – برحسب تعداد آزمایشات انجام شده – به مخاطبین مقاله کمک می کند تا این بخش را بهتر درک کنند. شما می توانید هدف هر آزمایش را به عنوان زیربخش انتخاب نمایید. از سوی دیگر نام هر آزمایش را نیز می توانید به عنوان زیربخش استفاده کنید.

همه جزئیات را با دقت ارائه دهید

طراحی پژوهش و جمع آوری داده ها – حتی کوچکترین متغیرها در این مراحل می تواند بر روی نتایج و تفسیر آنها تاثیر بگذارد – را با جزئیات بیان کنید. هنگام اعمال معیارهای خروجی، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی آنها را ارائه دهید. راه صحیح گزارش روایی و پایایی به طرح پژوهش بستگی دارد. معمولا برای تایید روایی و پایایی معیارها از اطلاعات استخراج شده از ادبیات تحقیق استفاده می شود.

مواد، تجهیزات – مانند ابزار آزمون و ابزار فنی – یا محرک های استفاده شده در آزمایش را با دقت توصیف کنید. اگر مطالعه شما شامل نظرسنجی یا هرگونه ارزیابی روانشناسانه است، پرسشنامه، روشهای امتیازدهی و روایی معیارها را با جزئیات ممکن ذکر کنید.

ملاحظات اخلاقی را از قلم نیندازید

در بخش مواد و روشها تاییدیه کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه و رضایت آگاهانه ای که از بیماران به صورت شفاهی و کتبی اخذ نموده اید را بیان کنید.

متغیرها را مشخص کنید

متغیرهای کنترل، مستقل، وابسته و هرگونه متغیر فرعی که ممکن است بر نتایج پژوهش تان تاثیر بگذارد را ذکر کنید. برای مثال در مطالعه ای که نحوه یادگیری آموزش نگارش روش تحقیق انجام شد، یک گروه فقط از ابزار معمول و سنتی نگارش متون علمی استفاده کرد، در حالی که گروه دیگر می توانستند از ابزار آنلاین تعاملی استفاده کنند. این مطالعه نشان داد اگر افرادی از قبل با نحوه نگارش بخش مواد و روش ها آشنا باشند، این دانش قبلی می تواند به عنوان یک متغیر فرعی عمل کند.

تحلیل آماری مسئله

در این قسمت همه آزمون های آماری، سطوح معنادار و نرم افزارهای استفاده شده در انجام تحلیل آماری را شرح دهید. همچنین می توانید از یک متخصص تحلیل آماری برای نگارش این قسمت بهره بگیرید. در نهایت دلیل استفاده از روش های آماری به کار رفته در پژوهش را بیان کنید. برای مثال چرا پژوهشگر از آزمون یک دامنه یا آزمون دو دامنه استفاده کرده است.

نبایدها

روش های شناخته شده را با جزئیات توصیف نکنید

برای رعایت عنصر ایجاز در بخش مواد و روش ها از لیست نمودن جزئیات آزمایش هایی که به طور گسترده انجام می شوند یا پیش از این در بسیاری از مقالات به چاپ رسیده اند، بپرهیزید. به جای این کار آزمایش مدنظر خود را نام برده و مورد استناد قرار دهید. با این حال، اگر روش استاندارد را تغییر داده اید تا به هدف مطلوب پژوهش برسید، اصلاحات انجام شده و دلایل آن را با جزئیات کافی بیان کنید.

از ارائه جزئیات غیر ضروری بپرهیزید

از ارائه جزئیاتی که به نتایج پژوهش ارتباطی ندارند، اجتناب کنید. برای مثال نیازی نیست تا جزئیات بدیهی مانند رنگ محفظه یخ را ذکر کنید. سعی کنید که تنها به جزئیات مربوطی که بر پژوهش شما تاثیر دارند اشاره نمایید.

مزایا و معایب دیگر روش ها را بررسی نکنید

در حالی که ممکن است بررسی دلایل عدم استفاده شما از روشی خاص یا ترجیح روش استفاده شده در پژوهش وسوسه کننده به نظر برسد، این جزئیات را برای بخش بحث مقاله خود کنار بگذارید. در بخش مواد و روش ها تنها به ارائه جزئیات روش تحقیق انتخابی خود بپردازید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *