استناد به کتاب

نحوه استناد به کتاب

استناد به کتاب

بیشترین منابع معمول مورد استناد در مقالات پژوهشی، مقالات چاپ شده در مجلات می باشند. با این حال، به خصوص در رشته های علوم انسانی استناد به کتاب نیز به طور قابل توجهی کاربرد دارد. حتی در علوم تجربی کتاب به عنوان یک منبع اطلاعاتی در مورد روش ها و تکنیک های استاندارد، به خصوص در قسمت مواد و روش های یک مقاله پژوهشی، مورد استناد قرار می گیرد. این نوشتار چگونگی ارائه تمامی جزئیات مرتبط با کتاب به عنوان اطلاعات کتابشناختی منبع که در انتهای مقالات پژوهشی ظاهر می گردند، را مورد بررسی قرار داده است.

اسامی نویسندگان، تاریخ چاپ، عنوان مقاله و مجله ای که مقاله در آن چاپ گردیده است، بعضی از عناصر مورد نیاز برای استناد به مقاله چاپ شده در یک مجله هستند. چنین منابعی شامل شماره دوره ای چاپ در نشریات ادواری، اولین و آخرین صفحات مقاله مورد استناد نیز می گردند.

هنگام استناد به کتاب، بعضی از عناصر کتابشناختی منبع مشترک و بعضی دیگر متفاوت می باشند. از طرف دیگر، هر کتاب هویتی جداگانه دارد و دارای شماره دوره ای چاپ نمی باشد. عناصر لازم برای استناد به کتاب به عنوان یک منبع شامل ناشر، محل نشر و شماره ویراست (اگر کتاب بیش از یک ویراست داشته باشد) می باشند. اگر شماره ویراست ذکر نگردد، فرض بر ویراست اول است. اطلاعات کتابشناختی یک کتاب به عنوان منبع را در ذیل مشاهده می کنید:

بریزارد، ژان شارل، داسکیه، گیوم. (۱۳۸۱). بن لادن حقیقت ممنوع. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشرآگه، صص ۱۷-۱۸٫

اگرچه ممکن است شکل دقیق با توجه به جزئیات فرق کند، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:

  1. عنوان کتاب به صورت ایتالیک ظاهر می گردد و عنوان جزئی با نقطه ویرگول از عنوان اصلی جدا شده و پس از آن می آید.
  2. محل نشر قبل از ناشر ظاهر می شود و با دو نقطه از هم جدا می گردند.
  3. شماره صفحاتی که اطلاعات آنها مورد استناد قرار گرفته اند، نیز مشخص می گردد.

با این حال، این امکان وجود دارد که با توجه به رشته شما این ساختار کمی متفاوت باشد. برای مثال در علوم اجتماعی، آوردن اسامی نویسندگان به صورت کامل (برای نمونه، در مثال بالا بریزارد، ژان شارل به جای بریزارد، ژ به کار رفته است) امری معمول می باشد. بنابراین، اطلاع از سبک ارجاع دهی و استناد مجله مورد نظر بسیار مهم می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت راهنمای نویسندگان مجله این اطلاعات را به دست آورید. علاوه بر این می توانید فهرست منابع مقالات چاپ شده مجله را ملاحظه نموده و بر اساس آنها فهرست منابع خود را شکل دهید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *