h-index--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

شاخص h-index

h-index--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

معیار h-index، معیاری برای سنجش نویسندگان می باشد که بازدهی و تاثیر استنادات مقالات چاپ شده دانشمندان را محاسبه می کند. این شاخص بر اساس مجموعه مقالات پر استناد نویسنده و تعداد استناداتی به آنها شده است، عمل می کند. این شاخص برای محاسبه بازدهی و تاثیر مجلات، یک گروه از دانشمندان، دانشکده، دانشگاه و کشور نیز اعمال می گردد. خورخه ادواردو هیرش (Jorge Eduardo Hirsch ) فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو در سال ۲۰۰۵ شاخص h-index را به عنوان ابزاری برای تعیین کیفیت نسبی در فیزیک نظری معرفی نمود. این معیار، شاخص هیرش یا عدد هیرش نیز نامیده می شود.

تعریف

شاخص h-index مقدار بیشینه h، بطوری که نویسنده/مجله h مقاله چاپ نموده است و هر کدام از این مقالات h بار مورد استناد قرار گرفته اند، را نشان می دهد. این شاخص برای بهبود شاخص های ساده تری مانند تعداد کل استنادات یا مقالات چاپ شده، طراحی شده است. شاخص h-index هنگام مقایسه پژوهشگران در یک رشته یکسان به خوبی عمل می کند.

محاسبه

اگر f تابعی از تعداد استنادات برای هر مقاله چاپ شده باشد، آنگاه h را چنین محاسبه می کنیم. در ابتدا مقادیر f را به صورت نزولی مرتب می کنیم. آن گاه، به آخرین موقعیتی توجه می کنیم که f در آن بزرگتر مساوی آن موقعیت (موقعیت h) باشد. برای مثال، اگر یک پژوهشگر ۵ مقاله A، B، C، D و E را چاپ نموده باشد که به ترتیب ۱۰، ۸، ۵، ۴ و ۳ بار مورد استناد قرار گرفته باشند، h-index برابر چهار می باشد، به این دلیل که چهارمین مقاله چاپ شده، ۴ بار مورد استناد قرار گرفته است و به پنجمین مقاله فقط ۳ بار استناد گردیده است. اگر این مقالات به ترتیب ۲۵، ۸، ۵، ۳ و ۳ بار مورد استناد قرار گرفته بودند، آن گاه h-index برابر با ۳ می باشد، زیرا چهارمین مقاله فقط ۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.

F(A)=10, F(B)=8, F(C)=5, F(D)=4, F(E)=3

F(A)=28, F(B)=8, F(C)=5, F(D)=3, F(E)=3

اگر تابع f را به صورت نزولی مرتب نماییم، آن گاه h-index به صورت زیر محاسبه می گردد:

h-index(f)=maximin(f(i),i)

شاخص h-index به عنوان شاخصی جایگزین برای Impact Factor برای ارزیابی تاثیر مقالات پژوهشگران شناخته می شود. از آن جایی که پراستنادترین مقالات پژوهشگران برای تعیین h-index تاثیر گذار هستند، تعیین این شاخص امری ساده محسوب می گردد. پروفسور هیرش نشان داد که شاخص h-index، شاخصی است که توانایی پیشگویی افراد برنده جایزه نوبل را دارد. با افزایش تعداد استنادات، این شاخص افزایش می یابد، بنابراین این شاخص به عمر آکادمیک پژوهشگر بستگی دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *