موسسه علمی پژوهشی فخر رازی از سال ۱۳۹۱ مشاوره در بخش اعزام دانشجو به خارج از کشور را شروع کرده است. این موسسه با معرفی دانشگاه های معتبر از قاره های اروپا، آمریکا، استرالیا و آسیا فرصت مناسبی برای دانشجویان متمایل به تحصیل در خارج از کشور فراهم نموده است. لازم به ذکر است که تیم مشاوره مهاجرت تحصیلی موسسه فقط در امر مشاوره فعالیت می کند و با توجه به تجربه ای که این تیم در این زمان به دست آورده است، تعدادی از بهترین دانشگاه های معتبر در سرتاسر دنیا را به شما معرفی می کند.