انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
, ,

وقتی علم و عشق کنار هم قرار می‌گیرند

/
هر روزه در دنیا اخبار افرادی را می‌شنویم که با علم‌ خود …
,

استناد به شبکه های اجتماعی

/
با پیشرفت فناوری و افزایش اهمیت معیارهای اعتبارسنجی مقالا…
, ,

انتخاب موضوع: شناسایی خلاءهای پژوهشی

/
اولین قدم برای انجام پژوهش، انتخاب موضوع و شناسایی سطوح کشف نشد…
Conflict of Interest
,

Conflict of Interest (تعارض منافع)

/
سنگ بنای علم عینیت و بی طرفی است. فرض کنید یک پژوهشگر در ص…
, ,

چالش های Big Data

/
Big Data تغییرات بی سابقه ای در نوع انجام پژوهش در هر رش…
,

ارائه مقاله در کنفرانس

/
ارائه مقاله در کنفرانس های علمی یکی از مهمترین قسمت های ز…