مواد و روش ها--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

مواد و روش ها در مقاله پژوهشی

/
بخش مواد و روش ها در یک مقاله پژوهشی مانند یک نقشه می باشد که مخ…
انتخاب مجله مناسب--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله

/
گام بعدی پس از آماده سازی مقاله، انتخاب یک مجله برای چاپ آ…
سرقت علمی--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

ملاحظات اجتناب از سرقت علمی (سرقت ادبی) در چاپ یک مقاله پژوهشی

/
زمانی شروع به انجام یک مقاله علمی می کنید، متوجه می شوید که …
عنوان مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

3 نکته برای انتخاب عنوان یک مقاله پژوهشی

/
این نوشتار در مورد بنیادی ترین و مهم ترین جنبه یک مقاله…
سوال پژوهش--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

نکاتی در باب انتخاب سوال پژوهش در یک مقاله علمی

/
اولین و مهمترین قدم برای نگارش یک مقاله علمی انتخاب موضوعی ا…
زمان جملات--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

اسرار استفاده از زمان جملات در نگارش یک مقاله علمی

/
استفاده از افعال در هنگام نگارش متون برای نویسندگان را می…
دانشگاه برتر--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی

5 نکته برای بهبود نگارش یک مقاله مخاطب پسند

/
اغلب اوقات نگارش یک مقاله علمی خوب به دلیل این که می بایست علا…