انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
,

Sci-Hub: دزد دریای علم یا فراهم کننده دسترسی جهانی به پژوهش

/
آیا دسترسی به مقالات پژوهشی باید رایگان باشد؟ برای مدت زمان…
, ,

سیستم شناسایی نویسندگان (ORCID)

/
معیارهای Impact Factor، h-index و ... که برای ارزیابی مجلات و…
,

نحوه پاسخ به نظرات داوران مجلات علمی

/
پس از انجام مقاله و ارسال آن به مجله مورد نظر، ممکن است…
,

انجام پروپوزال (بخش دوم)

/
مقدمه در این بخش شما می بایست موضوع پژوهش خود را معر…
,

برای رسیدن به شغل دلخواهم، ناچار شدم با شیطان درونم ملاقات کنم!

/
تا جایی که به یاد می آورم، پژوهش و کار در آزمایشگاه چیزی …
,

4 گام برای نگارش بخش مقدمه مقاله هنگام انجام مقاله پژوهشی

/
اگر مایلید پس از انجام مقاله، دیگران از مقاله شما به عنوان منبعی د…
,

نحوه نگارش ادبیات تحقیق هنگام انجام مقاله پژوهشی

/
برای بیشتر پژوهشگران، نگارش ادبیات تحقیق مقاله، خود امری چالش بر…