انجام مقاله--موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام مقاله

/
مقاله پژوهشی یک متن آکادمیک است که بر اساس پژوهش نویسنده و تحل…
انجام پایان نامه -- موسسه علمی پژوهشی فخر رازی
,

انجام پایان نامه

/
زمانی که فرآیند انجام پایان نامه را شروع می کنید، احتمالا م…
, ,

مهارت های ضروری مدیریت پروژه برای دانشجویان دکتری

/
اخذ مدرک دکتری مستلزم صرف چندین سال گذران واحدهای درسی، ا…
, ,

اخلاق پژوهش

/
دلایل متعددی ضرورت پایبندی به اخلاق پژوهش و هنجارهای اساسی آن را …
,

هفته داوری همتا

/
داوری همتا بخش اساسی و جدانشدنی ارتباطات علمی محسوب می گر…
,

جنبش جهانی Open Access

/
همزمان با اعلام موافقت کشورهای متعدد با دسترسی آزاد به پ…
,

گنج نهان ایرانداک

/
شاید نام ایرانداک را زیاد شنیده باشید، مرکزی که پایان‌نام…
,

ارسال بیش از یک مقاله به طور همزمان به یک مجله

/
با افزایش فشار روانی برای چاپ مقاله، انتخاب مجله صحیح به یکی از مه…
, ,

تاب آوری؛ برگردان یک مهارت از دانشگاه به صنعت

/
هنگامی که در مقطع دکتری تحصیل می کردم، همیشه با یکی از دوس…