موسسه علمی پژوهشی فخر رازی خدمات چاپ کتاب را به عنوان یکی از بهترین و موثرترین راه های تقویت رزومه علمی به دانشجویان و پژوهشگران عزیز ارائه می نماید.

دانشجویان و پژوهشگران گرامی می توانند پایان نامه، رساله یا پروژه پژوهشی خود را برای موسسه ارسال نمایند تا تمامی مراحل چاپ کتاب در کمترین زمان و با کمترین هزینه توسط موسسه انجام پذیرد.

مراحل چاپ کتاب از ابتدا تا انتها را می توانید در ذیل مشاهده فرمایید.