سرقت علمی از خود؛ مطالعه موردی

مقاله یک نویسنده در یک مجله روانشناسی معتبر خارجی پذیرفته شده بود. با این حال به جای این که نویسنده از این نتیجه خوشحال باشد، به موسسه علمی پژوهشی فخر رازی مراجعه کرد و اطلاعات بسیار مهمی را مطرح  نمود: بخش کوچکی از این مقاله قبلا در یک مجله علمی پژوهشی داخلی به چاپ رسیده بود.

نویسنده توضیح داد که او چند آزمایش انجام داده بود و نتایج اولیه آنها را در مجله ای داخلی منتشر نموده بود. همچنین او در این مقاله اش به مقاله داخلی اش استناد نکرده بود، زیرا نمی دانست که این مورد به عنوان یک چاپ تکراری در نظر گرفته می شود و او می بایست در مقاله فعلی خود به مقاله پیشینش استناد نماید. از قضا او این مسئله را با یکی از همکاران خود مطرح نمود و همکار او از وخامت اوضاع مطلع شد. همکار نویسنده موسسه علمی پژوهشی فخر رازی را به او معرفی نمود تا ما او را راهنمایی نموده و او را از این وضعیت نجات دهیم.

متخصص امور چاپ مقاله موسسه به نویسنده درباره سرقت علمی از خود، مسائل کپی رایت مرتبط با این موضوع، نتایج آن و تاثیر آن بر مقاله جدید او توضیح داد. متخصص موسسه برای اصلاح مقاله از نویسنده خواست تا تمامی داده های مقاله قبلی را از مقاله جدید حذف نماید. علاوه بر این، از نویسنده خواسته شد تا در مقاله جدید، در جاهایی که لازم است به مقاله قبلی استناد نماید. هنگامی که مقاله اصلاح گردید، متخصص موسسه به نویسنده کمک نمود تا یک نامه به سردبیر مجله ارسال نماید و به او دلایل اصلاحات گسترده در سرتاسر مقاله پس از پذیرش را توضیح دهد.

در این نامه آمده بود: “از آن جایی که مطالعه کنونی بر اساس مطالعه قبلی بوده، نویسندگان بعضی از داده ها را حذف و تعدادی استناد اضافه نموده اند.” سردبیر مجله دوباره مقاله را برای فرآیند داوری مقاله به داوران ارسال نمود تا آنها مقاله را مجددا ارزیابی نمایند. نویسنده پس از یک هفته نظرات داوران را دریافت نمود. در این نظرات داوران از تغییرات اعمال شده در مقاله اظهار رضایت نموده بودند. در نهایت نویسندگان خاطر جمع شده و از متخصص امور چاپ مقاله موسسه تشکر برای آموزش در زمینه سرقت علمی از خود قدردانی نمودند.

جمع بندی

سرقت علمی از خود نوعی از سرقت علمی است که در آن نویسنده تمام یا قسمتی از نتایج پژوهش پیشین خود را در مقاله جدید خود می آورد. بنا بر دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE)، اگر مشخص گردد که مقاله ای تکراری است، سردبیر مجلات موظفند مقاله را retract نمایند. در مواردی مانند مورد فوق الذکر، غالبا نوینسدگان از پیامدهای اخلاقی این موضوع و تاثیر آن بی خبرند. ارتباط نزدیک نویسندگان با متخصصین امور چاپ مقاله موسسه علمی پژوهشی فخر رازی باعث می گردد تا تجربه خوبی از چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی و داخلی داشته باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *