انتخاب تیتر مناسب برای مقالات پژوهشی

اگرچه در بسیاری از مقالاتی که از ساختار استاندارد مقالهمقدمه، مواد و روشها، یافته ها و نتیجه گیری – پیروی می کنند، از این کلمات به عنوان تیتر استفاده می شود، شما می توانید برای مخاطبین مقاله خود از زیرتیترهای مناسبی استفاده نمایید تا آنها بتوانند مروری سریع بر محتوای مقاله و ساختار آن داشته باشند.

معمولا، در ابتدا افراد نگاهی به عنوان مقاله می اندازند و اگر عنوان مقاله توجه آنها را جلب کرد، تمام مقاله را به طور سطحی – تیترها و اشکال و جداول – بررسی می کنند. اگر این موارد از جذابیت کافی برخوردار بودند، آنگاه چکیده مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین می توان تیترها را به عنوان آیتمی جذاب برای مخاطبین مقاله در نظر گرفت و به همین دلیل نحوه انتخاب آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ذیل نکاتی در همین زمینه را ملاحظه می نمایید.

چارت سازمانی را رسم نمایید

معمولا چارت ها برای نشان دادن ساختار یک سازمان و چگونگی قرارگیری بخش های مختلف آن به صورت سلسله مراتبی به کار می روند. از آن جایی که تیترها به همین منظور به کار می روند، سعی کنید که چارت سازمانی را که بیانگر ساختار مقاله شما باشد را رسم کنید. تیترهای اصلی در ابتدا یا درجه بالاتر قرار می گیرند. زیرتیترها نشان می دهند که تیترهای اصلی چگونه تقسیم شده اند. زیرتیترهای فرعی بیانگر اجزای مختلف زیرتیترها هستند. هنگامی که شما چارتی داشته باشید، می توانید از آن به عنوان طرح کلی مقاله خود استفاده کنید.

تیترها را به سه سطح محدود نمایید

معمولا برای یک مقاله پژوهشی متعارف سه سطح تیتر کافی است. با این حال ممکن است از تعداد سطوح بیشتری در مقالات مروری، فصلی از کتاب یا یک گزارش استفاده نمایید. محدودسازی تعداد سطوح تیترها به سه سطح کمک می کند تا افرادی که نگاهی سطحی به مقاله می اندازند، ایده ای کلی از مقاله بدست آورند. اگر تعداد سطح زیاد باشد، تصویر کلی مقاله محو می شود.

برای هر تیتر و زیرتیتر از یک ساختار دستور زبانی ثابت استفاده کنید

استفاده از ساختار دستور زبانی ثابت بدین معنی است که تمامی زیرتیترهای مرتبط با یک تیتر اسم، عبارت یا جمله باشند. برای مثال در این نوشتار تمامی زیرتیترها جملات کامل هستند. برای نمونه ممکن است مقاله ای در حوزه علوم کشاورزی از زیرتیترهای زیر استفاده کند. مواد و روش ها: رقم، کاشت، کود، کنترل آفات و برداشت. ممکن است زیرتیترهای فرعی کاشت شامل عمق کاشت و فاصله محصولات شود.

به خاطر داشته باشید که تیترها در مقالات مانند تابلوهای راهنما در یک جاده عمل می کنند. تیترهایتان را با دقت انتخاب نمایید تا مخاطبین مقاله شما به آسانی در جاده مقاله شما حرکت کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *