نکاتی درباره مصاحبه دکتری ۱۳۹۸

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، در مصاحبه دکتری ۱۳۹۸، تاثیر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه علمی و سنجش عملی ۳۰ درصد خواهد بود.

داوطلبین می توانند پس از آزمون کتبی، انتشار کارنامه این آزمون از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور و تعیین حد نصاب علمی دانشگاه ها، نسبت به انتخاب رشته و حضور در مصاحبه دکتری اقدام کنند.

امتیازات مصاحبه دکتری

نمره آزمون کتبی دکتری، کیفیت و نمره پایان‌نامه، معدل مقطع کارشناسی ارشد، سوابق پژوهشی، سوابق تدریس دانشگاهی، مدرک TOEFL، IELTS، TOLIMO، MSRT و EPT، دانشگاه های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای قبولی در مصاحبه دکتری تاثیر دارند.

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی، پژوهشی و فناوری

ردیف نوع فعاليت حداکثر امتياز نحوه ارزیابی
۱ ۱-۱- مقالات علمی- پژوهشی (داخلی، خارجی) مرتبط با رشته تحصيلی
۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تایيدسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۱-۳- برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر
(۵)
معادل کسب ۱۰نمره از فعاليت های ذکر شده
محاسبه امتياز مقالات مطابق آیين نامه ارتقاء اعضای هيات علمی به شرح زیر است:
ISI و SCOPUS هر مقاله حداکثر (۷ امتیاز)
علمی – پژوهشی داخلی (۵ امتياز)
ترتيب اسم : نفر اول یا دوم بعد از حذف اساتيد، نمره کامل، غير نفر اول یا دوم ۵۰ درصد
هر گواهی ثبت اختراع به شرح زیر امتيازبندی می شود:
ثبت قوه قضائيه(۲ امتياز)
تائيد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی(۵ امتياز)
ثبت با تائيد موسسات خارجی (Granted USP,…) (۷ امتياز)
برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر به شرح زیر امتيازبندی میشوند:
جشنواره علمی در سطح ملی: نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب ۷، ۵ و ۴ امتیاز
جشنواره علمی در سطح منطقه ای: نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب ۴، ۳ و ۲ امتیاز
۲ مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصيلی (۱/۵)
معادل کسب ۳ نمره از فعاليت ذکر شده
هر مقاله حداکثر ۳ امتياز ترتيب اسم:
نفر اول یا دوم بعد از حذف اساتيد، نمره کامل، غير نفر اول یا دوم ۵۰ درصد
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (ملی و بين المللی) (۱)
معادل کسب ۲ نمره از فعاليت ذکر شده
مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر بين المللی تا ۲ امتياز و ملی تا ۱ امتياز
ترتيب اسم: نفر اول یا دوم بعد از حذف اساتيد، نمره کامل، غير نفر اول یا دوم ۵۰ درصد
۴ تاليف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصيلی (۰/۵)
معادل کسب ۷ نمره از فعاليت ذکر شده
ترجمه تا ۷ امتياز، مشارکت در تاليف تا ۷ امتياز
۵ همکاری در طرح های پژوهشی (۱)
معادل کسب ۵ نمره از فعاليت ذکر شده
بعنوان مجری تا ۵ امتياز و بعنوان همکار در صورت ارائه گواهی معتبر از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تا ۲ امتياز
۶ کيفيت پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) عالی (۲۰-۱۹): ۱ امتیاز
بسيار خوب (۱۹-۱۸): ۵/۰ امتیاز
۷ معدل کل و معدل دروس منتخب، طول مدت تحصيل و کيفيت دانشگاه محل تحصيل (۱)
معادل کسب ۴۵ نمره از موارد ذکر شده
معدل دوره کارشناسی (۱۰ امتياز) طبق فرمول ۱۰*۸/(۱۲-معدل)
معدل دوره کارشناسی ارشد (۱۰ امتياز) طبق فرمول ۱۰*۶/(۱۴-معدل)
معدل دروس منتخب دوره کارشناسی (۱۰ امتياز)
معدل بر اساس تعداد واحد ضرب در نمره هر درس تقسيم بر تعداد واحد محاسبه میشود.
امتياز مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد: ۱۰*۵/(۱۵-معدل)
محل فارغ التحصيلی دوره کارشناسی (۵ امتیاز)
محل فارغ التحصيلی دوره کارشناسی ارشد (۵ امتياز)
امتياز دانشگاهها: سطح الف ۵ اامتياز، سطح ب ۴ امتياز، سطح ج ۳ امتياز
سطح الف: دانشگاه اصفهان، دانشگاههای تهران، شيراز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، سيستان و بلوچستان، سهند تبریز
سطح ب: سایر دانشگاههای دولتی
سطح ج: دانشگاه آزاد اسلامی
طول مدت تحصيل:
کارشناسی ۸ ترم و کمتر ۲ امتياز
کارشناسی ارشد: ۵ ترم و کمتر ۳ امتياز
۸ کسب رتبه در بين فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (۱/۵)
معادل کسب ۵ نمره از موارد ذکر شده
رتبه کارشناسی: اول تا پنجم از ۵ تا ۱ امتياز
رتبه کارشناسی ارشد: اول تا سوم از ۵ تا ۳ امتياز
۹ برگزیدگان المپيادهای علمی دانشجویی (۱)
معادل کسب ۷ نمره از موارد ذکر شده
نفر اول تا سوم المپيادهای علمی دانشجویی در سطح کشوری:
نفر اول (۷ امتیاز)، نفر دوم (۵ امتیاز)، نفر سوم (۴ امتیاز)  
۱۰ مدرک زبان معتبر (۲)
معادل کسب ۸ نمره از جدول ذیل
مطابق جدول همترازی نمرات آزمون های زبان انگلیسی
در صورت نداشتن مدرک زبان مصاحبه برای کسب حداکثر ۳ امتياز از ۸ امتياز- این مورد در مصاحبه تخصصی بررسی خواهد شد.
در صورتی که نمره مدرک زبان داوطلبی کمتر از ۳ امتياز باشد، می تواند برای کسب حداکثر ۳ امتياز در مصاحبه شرکت نماید.
۱۱ سایر موارد مورد نظر دانشگاه (۰/۵) بررسی توصيه نامه های علمی از افراد ذیصلاح
  جمع ۲۰ امتیاز  

در هر یک از بندهای ۱ تا ۵، در صورت وجود نمره مازاد بر مقادیر تعيين شده، نمره هر بند بر اساس بيشترین مقدار مکتسبه در آن نرمال خواهد شد.

هم ترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

حداکثر امتیاز TOEFL(PBT) + TOLIMO TOEFL (CBT) TOEFL (iBT) IELTS Equivalent MSRT (MCHE)
۸ ۶۲۵-۶۸۰ ۲۶۳-۳۰۰ ۱۱۳-۱۲۰ ۷/۵-۹/۰ ۹۵-۱۰۰
۸ ۶۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰ ۷/۰ ۹۰
۷ ۵۷۵ ۲۳۲ ۹۰-۹۱ ۶/۵ ۸۵
۶ ۵۵۰ ۲۱۳ ۷۹-۸۰ ۶/۰ ۸۰
۵ ۵۲۵ ۱۹۶ ۶۹-۷۰ ۵/۵ ۷۵
۴ ۵۰۰ ۱۷۳ ۵۹-۶۰ ۵/۰ ۷۰
۳ ۴۷۵ ۱۵۲ ۴۹-۵۰۴/۵ ۶۵
۲ ۴۵۰ ۱۳۳ ۳۹-۴۰ ۴/۰ ۵۵
۱ ۴۲۵ ۱۱۳ ۲۹-۳۰۳/۵ ۴۵

مدارك لازم كه داوطلبان دارای حد نصاب می بايست همراه خود داشته باشند

۱- اصل مدرك كارشناسی ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات .

تبصره – داوطلبانی كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسی ارشد و يا دكتری حرفه ‌ای بوده و حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۶/۳۱ فارغ‌التحصيل می شوند (اصل گواهی تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۳۹ دفترچه راهنمای شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه ۹۹ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصيلی).

۲- اصل مدرک كارشناسی (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ۱-  آن‌ دسته از داوطلبانی كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسی ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرک كارشناسی ناپيوسته می بايست اصل مدرك كاردانی را نيز ارائه نمايند. 

تبصره ۲ – كسانی كه به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک يا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی باشند، لازم است اصل گواهی تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

۳- اصل شناسنامه و يا كارت ملی برای تطبيق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی اين سازمان. 

۴- اصل گواهی مبنی بر اينكه عضو هيات علمی «رسمی- قطعی» و يا «رسمی- آزمايشی» تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، برای آن‌ دسته از افرادی كه از امتياز مربی در اين آزمون استفاده نموده‌ اند.

۵- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *